The Working Poor

Invisible in America, New York


Shipler, D.K., The Working Poor: Invisible in America, New York: Knopf, 2004

Het leven van de werkende armen wordt in detail beschreven door Pultizer Prize-winnaar journalist David K. Shipler. Shipler beschrijft de vele oorzaken van armoede en geeft aan dat die vaak gelegen is in onverstandig gedrag dat weer voortvloeit uit een gebrekkige opleiding of opvoeding. Hij haalt zowel de mythe van onbegrensde mogelijkheden als de mythe van armoede als schuld van de maatschappij onderuit. ‘Werk werkt niet’ is een hoofdstuk waarin hij beschrijft hoe mensen rondkomen van een laag salaris en daarbij vaak onverstandig met hun geld omgaan. Hij verdiept zich in de fysieke en psychsiche gezondheid van werkende armen en besteedt aandacht aan de problematiek van arme immigranten. In het slot voert hij een pleidooi voor het investeren in de skills – hard en zacht – van deze groep burgers en het belang van gezondheidszorg en verzekeringen.
cover The Working Poor 234kopie