Schaarste

Hoe gebrek aan tijd en geld ons gedrag bepalen


Originele titel: Scarcity: Why Having Too Little Means So Much
Auteur(s): Sendhil Mullainathan, Eldar Shafir
Vertaling: Ineke van den Elskamp, Frits van der Waa
Publicatie jaar: 2014
Uitgeverij: Maven Publishing

In het boek Schaarste leggen de auteurs op een heel toegankelijke manier uit hoe schulden ons gedrag beïnvloeden. Ze onderbouwen dat een tekort aan geld er aan bijdraagt dat mensen anders gaan functioneren. Belangrijke veranderingen zijn dat mensen meer bij de dag leven (een kortere termijn horizon), minder doordachte beslissingen nemen (het IQ daalt tijdelijk met gemiddeld 13 punten) en in deze overlevingsmodus zichzelf steeds minder zien als de sleutel tot een duurzaam betere positie. Ze worden met andere woorden afwachtender. Onbedoeld houden ze hun problematische situatie daardoor in stand of verergeren ze die. Andere (eveneens belangrijke) zaken krijgen te weinig aandacht. De schaarste aan geld kost zoveel mentale energie dat er te weinig denkcapaciteit – ook wel bandbreedtegenoemd – overblijft voor zaken die juist een einde kunnen maken aan die schaarste, zoals schuldhulpverlening, (beter) betaald werk of onderwijs. Je zou kunnen zeggen dat schaarste bij mensen het vermogen ‘kaapt’ om uit de problemen te raken.

Door in het hele boek een parallel te trekken met hetgeen er met ons gedrag gebeurt als we te weinig geld hebben, wordt duidelijk dat schaarste-processen een universeel karakter hebben. In het boek halen de auteurs allerlei wetenschappelijke onderzoeken aan. Ze beschrijven de uitkomsten op een dusdanige manier dat je meteen begrijpt waarom dat onderzoek zo interessant is.

Zie ook:
cover Schaarste 234