Meer onderzoek (2015-2014)

Geldzaken in de praktijk 2015

Sinds 2005 doet het Nibud één keer in de drie jaar onderzoek naar de manier waarop Nederlanders met hun geld omgaan en hun geldzaken organiseren.

Dit rapport geeft een actueel beeld van hoe het anno 2015 met de financiële zelfredzaamheid van consumenten gesteld is en hoe die zich in de afgelopen tien jaar heeft ontwikkeld.

Voor dit onderzoek zijn 1.444 Nederlanders tussen de 18 en 70 jaar ondervraagd.

Lees meer


Armoede en Sociale Uitsluiting 2015

Het aantal huishoudens dat in hoge mate op een uitkering steunt, is tussen 2008 en 2014 gestegen.

Mede als gevolg van de economische crisis steeg het aandeel uitkeringsafhankelijke huishoudens de laatste jaren.

Het aandeel huishoudens dat langdurig sterk uitkeringsafhankelijk was, volgde een gelijke ontwikkeling. Deze hardnekkige situatie is al jaren aan de orde voor ongeveer 400.000 huishoudens.

Lees meer


Online webdossier Wat werkt bij schuldhulpverlening

In dit online dossier vindt u een combinatie van wetenschappelijk onderzoek en praktijkkennis op basis van evaluatieonderzoeken en de input van deskundigen.

In het dossier worden aanwijzingen geboden voor wat werkzame elementen zijn in schuldhulpverlening.

Lees meer

De vicieuze cirkel van armoede en ontbering doorbreken

Europa wil de armoede bestrijden. Het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD) is een manier om dit te bereiken. In maart 2014 werd het fonds in het leven geroepen met als belangrijkste doel de vicieuze cirkel van armoede en ontbering te doorbreken door niet-financiële bijstand te verlenen aan de meest kwetsbare mensen in de EU.

Lees meer


“Voor mijn gevoel had ik veel geld”

Jongvolwassenen en schulden

Panteia heeft i.o.v. het ministerie van SZW de omvang en kenmerken van de schuldenproblematiek bij jongvolwassenen van 18 tot en met 27 jaar onderzocht. Het onderzoek kijkt naar de omvang en kenmerken van schulden, verschillen tussen groepen jong volwassenen en de oorzaak en beleving van schulden.

Lees meer