It’s not like I’m poor

How Working Families Make Ends Meet in a Post-Welfare World


Halpern-Mekin, S. et al, It’s not like I’m poor; How Working Families Make Ends Meet in a Post-Welfare World, University of California Press, 2015

In Amerika ruilen veel armen uitkeringen in voor laag betaalde arbeid. Daardoor krijgen zij recht op een belastingteruggave (earned income tax credit) en andere voorzieningen. Dit jaarlijkse financiële duwtje in de rug biedt gezinnen perspectief op een betere toekomst. Op basis van diepte-interviews met 115 families hebben de auteurs bekeken hoe gezinnen deze middelen gebruiken om schulden af te lossen, te sparen, zich te verzekeren, terug naar school te gaan en hun kinderen te laten studeren. Anders dan misschien verwacht, gaat er maar weinig geld naar frivoliteiten.

Het boek biedt een mooi geschreven inkijk in het leven van de werkende armen. De droom van opwaartse mobiliteit staat onder druk als blijkt hoe moeilijk het is rond te komen van een laag salaris. Toch kijken de werkende armen anders naar zichzelf: ‘it’s not like I’m poor’. Ze zien zichzelf als middenklasse en kijken neer op uitkeringsontvangers. De auteurs menen dat het zonder ondersteuning niet waarschijnlijk is dat deze gezinnen hun ambities zullen realiseren. Zij pleiten ervoor te investeren in vaardigheden zodat deze gezinnen beter betaald werk kunnen verkrijgen om zo stabiliteit in de financiën en een schuldenvrije toekomst binnen bereik te brengen.
cover Its not like i am poor 234