Een lang tekort

Langdurige armoede in Nederland

Verschijningsdatum: maart 2016
Publicatie: SCP: Jean Marie Wildeboer Schut; Stella Hoff.

Het aantal Nederlanders dat in langdurige armoede verkeert is door de economische crisis snel gestegen. Dit blijkt uit recent onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) naar hardnekkige armoede in Nederland: ‘Een lang tekort’.

Het SCP verwacht niet dat het aantal armen ooit weer zal dalen naar het pre-crisisniveau, ook niet als de economie verder aantrekt. De reden is dat steeds meer mensen een flexibel contract hebben of zzp’er zijn. Opvallend is dat bijna de helft van de armen wel betaald werk heeft, maar dat het inkomen dat ze daarmee verdienen niet voldoende is om rond te komen.

Het SCP beschouwt mensen als arm als zij een inkomen hebben dat te laag is om kleding, voedsel en huisvesting van te betalen, plus sporadische uitgaven voor sociale participatie en ontspanning. In 2013 lag dat bedrag op 1.061 euro netto per maand voor alleenstaanden en 1.990 euro voor een gezin met twee kinderen. Het SCP noemt dit het ‘niet-veel-maar-toereikend criterium’. Wie minimaal een jaar onder die inkomensgrens leeft, wordt door het SCP tot de armen gerekend.

Het SCP concludeert dat het erg belangrijk is om huishoudens die in armoede vervallen, zo snel mogelijk hulp te bieden. Hoe langer de armoede duurt, hoe moeilijker het wordt om aan die val te ontsnappen. Van degenen die afglijden in de armoede lukt het 60 procent om daar binnen een jaar uit te komen. In het tweede armoedejaar lukt het nog maar 20 procent en vanaf drie jaar wordt armoede bijna altijd een structureel probleem.

Het beeld van terugvalpercentages is mogelijk nog treuriger dan dat van de uitstroomkansen. Het aantal mensen dat zich aan de armoede weet te ontworstelen maar vervolgens toch weer terugvalt. Van degenen die hun inkomen opvijzelen, vervalt 20 procent al na een jaar weer terug in armoede. Slechts 40 procent van de mensen die zich uit armoede werken weet die situatie langdurig vast te houden.

Zie ook: