De vicieuze cirkel van armoede en ontbering doorbreken

Het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD)


Verschijningsdatum: September 2015
Prijs: gratis download
Publicatie: Uitgave EU

Europa wil de armoede bestrijden. Het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD) vormt een van de manieren om dit doel te bereiken. In maart 2014 werd het fonds in het leven geroepen met als belangrijkste doel de vicieuze cirkel van armoede en ontbering te doorbreken. Dat doet het door niet financiële bijstand te verlenen aan de meest kwetsbare mensen in de EU.

Het FEAD in vogelvlucht

Doelstellingen:

 • Bijdragen aan het verlichten van de ergste vormen
  van armoede
 • Bevorderen en versterken van sociale samenhang
 • Bijdragen aan het halen van de EU doelstelling voor 2020 inzake armoedebestrijding

Reikwijdte van de actie:

 • Ondersteunen van nationale regelingen waarmee materiële bijstand wordt verleend aan de meest behoeftigen
 • Ondersteunen van het inzamelen en verdelen van levensmiddelenschenkingen om voedselverspilling te verminderen
 • Financieren van activiteiten die bijdragen aan de sociale insluiting van de meest behoeftigen

Soorten materiële bijstand:

 • Voedselpakketten of maaltijden
 • Kleding en schoeisel
 • Schoolbenodigdheden
 • Andere benodigdheden (zeep, shampoo enz.)

Geografische dekking:

 • In alle 28 EU lidstaten


Zie hieronder de informatie over Nederland:

Fonds voor Europese hulp

Download de uitgave