De brievenbus van mevrouw De Vries

Gekmakende post van onze (semi)overheid


Auteur: Stephan Steinmetz
Publicatie jaar: 2013
Uitgeverij: Atlas Contact

Naar schatting heeft 80 procent van de problemen die terecht komen bij het sociaal wijkteam te maken met post van (semi)publieke instanties: woningcorporaties, justitie, CJIB, energiebedrijven etc.. Met zijn oude, gehandicapte buurvrouw als casus, beschrijft Stephan Steinmetz een Kafkaësk systeem waarbij de verzorgingsstaat kwetsbare burgers bestookt met brieven vol jargon, tegenstrijdigheden, goede bedoelingen en kluitjes in het riet. Zo ontving mevrouw De Vries in acht jaar tijd maar liefst 2.000 brieven. Hoewel haar taalvaardigheid redelijk op orde was, lukte het haar niet om die zonder hulp van haar buurman te doorgronden.

Mevrouw De Vries is daarin geen uitzondering stelt Steinmetz. Via schuldhulpverlening, sociale wijkteams en bijzondere bijstand melden zich steeds meer burgers die door onbegrip of onwetendheid in de problemen zijn gekomen. Zij zijn de weg kwijt geraakt in een rigide systeem wat zichzelf indekt met een brei aan schriftelijke informatie en administratieve handelingen.

De brievenbus van mevrouw De Vries laat zien dat ‘eigen kracht’ en ‘zelfredzaamheid’ er in de praktijk vaak op neerkomt dat mensen zijn overgeleverd aan een bureaucratisch systeem. Paradoxaal geldt dat voor geen enkele groep zo sterk als voor de mensen die het meest afhankelijk zijn van hulp en ondersteuning: ouderen, mensen met een taalachterstand, mensen met een beperkt verstandelijk vermogen, mensen met psychische problemen etc.

Zie ook:
socialevraagstukken.nl/brievenbussen-kafka-en-sociale-wijkteams/
cover Mevrouw De Vries 234