Armoede en Sociale Uitsluiting 2015


Verschijningsdatum: 2015
Publicatie: CBS

Het aantal huishoudens dat in hoge mate op een uitkering steunt, is tussen 2008 en 2014 gestegen. In ongeveer de helft van die gevallen waren huishoudens minstens vier jaar achtereen in hoge mate op hun uitkering aangewezen. Mede als gevolg van de economische crisis steeg het aandeel uitkeringsafhankelijke huishoudens de laatste jaren. Het aandeel huishoudens dat langdurig sterk uitkeringsafhankelijk was, volgde een gelijke ontwikkeling. Deze hardnekkige situatie is al jaren aan de orde voor een beperkte groep die qua grootte fluctueert rond 400 duizend huishoudens. Lees het hele bericht op de website van het CBS.

Deze cijfers zijn afkomstig uit de eerste uitgave van de monitor Armoede en Sociale Uitsluiting van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In deze rapportage wordt de bevolking van Nederland in kaart gebracht die in welvaart en sociaal opzicht achtergebleven is bij de rest van Nederland. CBS doet in deze publicatie verslag van recente ontwikkelingen op het gebied van armoede en levensomstandigheden in Nederland. Om een zo actueel mogelijk beeld te kunnen schetsen, heeft het Centraal Planbureau (CPB) op verzoek van CBS ramingen gemaakt voor de ontwikkeling van armoede in 2015 en 2016.

Armoede en sociale uitsluiting 2015