A Europe for the Many, not for the Few

Time to reverse the inequality and poverty in Europe


Armoede en ongelijkheid hebben een dramatisch dieptepunt bereikt in Europa stelt Oxfam Novib op basis van haar rapport A Europe for the Many, not for the Few. Zo heeft 1 op de 10 Europeanen niet elke dag voldoende geld om van te eten. 123 miljoen inwoners lopen dit jaar kans om in armoede te vervallen: 1 op de 4 Europeanen.

Vrouwen, jonge mensen en migranten zijn de meest kwetsbare groepen. De werkloosheid blijft in veel landen hoog en de gelukkigen die wel een baan hebben, profiteren zelden van de voorspoed van de bedrijven waarvoor zij werken. Onacceptabel voor een rijk continent als Europa, dat politiek stabiel is.

Oxfam roept politieke leiders op om de belangen van hun burgers beter te beschermen. Op dit moment hebben rijke en machtige personen en bedrijven nog te veel invloed op de beslissingen die overheden nemen. Dat komt ondermeer naar voren in een oneerlijk belastingstelsel, wat multinationals in staat stelt om miljarden aan belasting te ontduiken. Overheden moeten belastingstelsels eerlijker maken, burgers beter beschermen en redelijke lonen garanderen.

A Europe for the many 234