Schuldpreventie


Het lectoraat Schulden en Incasso van de Hogeschool Utrecht heeft in de afgelopen jaren diverse onderzoeken uitgevoerd naar de effectiviteit van schuldpreventie. In een van die onderzoeken is ten behoeve van acht interventies in kaart gebracht wat die opleveren. Voorbeelden van onderzochte interventies zijn: educatief jeugdtheater, adviesgesprekken, budgetcursus omgaan met geld, de inzet van vrijwilligers, een financieel spreekuur op een ROC en budgetcoaching op een ROC. In het rapport Voorkomen is beter dan genezen is naast een aantal algemene richtlijnen voor effectieve schuldpreventie per interventie uitgewerkt wat het effect daarvan is.

In navolging van het voornoemde rapport is een jaar later voor acht interventies in beeld gebracht wat de do’s en dont’s zijn in de uitvoering. Deze zijn per interventie beschreven in de preventiebundel. Deze bundel bevat acht werkwijzers voor een effectieve uitvoering van interventies zoals: een budgetcursus, thuisadministratie door vrijwilligers, voorlichting op scholen of de uitvoering van het bijstandsbesluit zelfstandigen. De werkwijzers laten zien dat het soms hele praktische zaken zijn die het verschil maken of een interventie het beoogde effect heeft. Bij het geven van budgetcursussen leerden gemeenten bijvoorbeeld dat een dergelijke cursus nauwelijks cursisten trekt als je hen uitnodigt in een centraal gelegen wijkcentrum met hoge ramen. Mensen willen niet dat anderen weten dat ze naar een budgetcursus gaan. De lessen zijn ook positief. Een grote schaal met vers fruit dat je na afloop mee naar huis mag nemen, blijkt er aan bij te dragen dat mensen ook een tweede en een derde keer naar de budgetcursus komen.

Meer lezen
  • Preventiebundel. Acht werkwijzers voor effectieve schuldpreventie
  • Schuldhulppreventiewijzer. Over het belang van schuldpreventie en de mogelijkheden om daar lokaal invulling aan te geven.
  • Handreiking schuldpreventie Voorkomen is beter dan genezen