Fix up your life in Tilburg


De gemeente Tilburg heeft een project ingericht om jongeren met financiële problemen te ondersteunen om hun leven (weer) op de rit te krijgen. Fix up your life is een samenwerkingsverband tussen het ROC Tilburg, het jongerenwerk R-newt en de gemeente Tilburg. Op het ROC wordt er bij jongeren aandacht gevraagd voor het bestaan van het project. Jongeren die zich aanmelden krijgen een training van vier avonden en intensieve individuele begeleiding. Indien noodzakelijk worden de jongeren vanuit deze individuele begeleiding aangemeld bij de gemeentelijke schuldhulpverlening.

In 2013 hebben 93 jongeren zich aangemeld voor het project. Het merendeel heeft de training met succes doorlopen (86). Driekwart van de jongeren die zich hadden aangemeld, zijn uiteindelijk doorgestroomd naar de gemeentelijke schuldhulpverlening. Dit is een heel mooi rendement want ondersteuning van jongeren bij schulden wordt doorgaans gekenmerkt door hoge uitval. Het project is inclusief een filmpje beschreven op de site van effectieve schuldhulp.

Panteia heeft een kosten-baten analyse uitgevoerd ten aanzien van het project. Deze liet zien dat elke euro die in het project wordt geïnvesteerd gemiddeld 2 euro aan baten oplevert. Dit resultaat is in lijn met algemene kosten baten analyses van de schuldhulpverlening.

In de evaluatie wijst Panteia twee leerpunten aan. De eenvoudigste weg om jongeren te vinden die willen deelnemen is door jongerenwerkers in de klas te laten werven. Een tweede leerpunt is dat de problematiek vaak zwaar en complex is. Dit heeft zijn weerslag op de maximale caseload van de betrokken professionals. Die is vanwege de complexiteit beperkt. De koppeling aan de schuldhulpverlening en daarmee het perspectief van een duurzame oplossing is volgens de onderzoekers een cruciaal onderdeel van het succes. Dit motiveert jongeren om zich er echt voor in te spannen.