Praktijkvoorbeelden

Gemeente Amsterdam en DUO slaan de handen ineen om jongeren met schulden te helpen

Gemeente Amsterdam, oktober 2022

Om jongeren met schulden sneller in beeld te krijgen bij gemeentelijke schuldhulpverlening gaat de gemeente Amsterdam samenwerken met de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), die onder meer de studiefinanciering regelt. Eén op de vijf jongeren in Amsterdam geeft aan problematische schulden te hebben. Minister Schouten (Armoedebeleid) heeft toestemming gegeven voor een pilot van de gemeente en DUO voor de duur van een jaar. Tijdens de pilot ontvangt de gemeente van DUO een melding als er betalingsachterstanden zijn.

Lees verder


Jongeren Perspectief Fonds

JPF

Het Jongeren Perspectief Fonds (JPF) biedt een innovatieve aanpak voor jongeren van 18 tot en met 27 jaar die door schulden belemmerd worden in hun maatschappelijke ontwikkeling. Niet de schuld, maar het toekomstperspectief van jongeren staat centraal.

Lees verder


Zes basisscholen intensiveren armoedeaanpak

Gemeente Rotterdam, 15 oktober 2021

Om nog meer Rotterdammers in armoede met jonge kinderen te bereiken start op zes basisscholen een proef met een medewerker kansengelijkheid. Deze medewerker traint leerkrachten om signalen te herkennen en gaat met ouders in gesprek over de mogelijkheden om hun financiële situatie te verbeteren en te helpen bij het aanvragen van kindgebonden regelingen. Daarnaast loopt er de komende weken een campagne op alle Rotterdamse scholen, van primair tot en met hoger onderwijs, om de extraatjes die de gemeente voor Rotterdammers met een krappe beurs heeft nog beter bekend te maken.

Lees verder


Rotterdam: ‘Hulp bij geldzorgen moet laagdrempelig zijn en veilig voelen’

Divosa, februari 2021

Geldzorgen kunnen ziekmakend zijn, maar hulp vragen blijkt nog vaak taboe. In het Rotterdamse gezondheidscentrum Lijn 2 werkt sinds 2019 een praktijkondersteuner voor patiënten met financiële problemen. Een initiatief van de gemeente om in samenwerking met maatschappelijke partners de weg in te slaan naar een schuldenvrije generatie.

Lees verder


Sociale en medische data samengevoegd in wijkprofielen

Binnenlands Bestuur, 29 oktober 2020

De gemeente Den Haag zet speciale wijkprofielen in om het effect van zorg- en welzijnsinterventies beter te monitoren. In de profielen worden gegevens uit het medische en het sociale domein aan elkaar gekoppeld.(…) De wijkprofielen zijn gemaakt door het initiatief Gezond en Gelukkig Den Haag (GGDH). De inzet is om het sociale en het medische domein met elkaar te verbinden, omdat er een nauwe relatie bestaat tussen gezondheid en armoede.

Lees verder


Den Haag: Integrale aanpak multi-problematiek bespaart 3 miljoen

Binnenlands Bestuur, 22 oktober 2020

Schulden, armoede en gezondheidsproblemen worden in de aanpak van Sociaal Hospitaal (SOHOS) tegelijkertijd behandeld. Met een focus op maatwerk en eigen regie wist de gemeente Den Haag, in samenwerking met zorgverzekeraar CZ, de afgelopen drie jaar 136 huishoudens te helpen en 3 miljoen euro aan zorgkosten te besparen.
SchuldenlabNL heeft de Doorbraakmethode ook in haar verzameling van ‘bewezen’ interventies opgenomen.

Lees verder


Geldkrant-special: minder inkomen

Gemeente Rotterdam, 5 mei 2020

De uitbraak van het coronavirus zorgt dat veel Rotterdammers ineens minder inkomen hebben. Dat is even slikken. Daarom is de Geldkrant-special ‘Minder inkomen’ ontwikkeld. Deze geldkrant staat vol met informatie en handige tips voor alle Rotterdammers die geldzorgen hebben door de coronacrisis.

Lees verder


De Vaart €rin: succesformule voor vroegsignalering van betalingsachterstanden

Platform31, 5 februari 2020

Hoe zorg je er als welzijnsorganisatie voor dat inwoners met schulden op de radar verschijnen? Vaart Welzijn richt zich met het project ‘De Vaart €rin’ op vroegsignalering van betalingsachterstanden.

Lees verder


Amsterdam gaat schulden van jongeren overnemen

Gemeente Amsterdam, 14 januari 2020

De gemeente Amsterdam gaat schulden van jongeren overnemen, zodat zij kunnen werken aan hun toekomst. De jongere betaalt naar draagkracht de restschuld terug aan de gemeente en krijgt tussentijds bedragen kwijtgescholden als hij/zij zich inspant voor het vinden van werk of een opleiding.

Lees verder


Gemeente Arnhem scheldt schulden van honderden inwoners kwijt

NOS, Binnenlands Bestuur, 12 en 16 december 2019

Honderden Arnhemmers beginnen het nieuwe jaar met een schone lei: de gemeente scheldt hun schulden kwijt. Het gaat om inwoners die al drie jaar lang met een betalingsregeling van hun schuld proberen af te komen, maar bij wie dat nog niet is gelukt. Ook in andere gemeenten wordt nagedacht over deze oplossing

Lees verder en Lees verder 2


De financiële zorgcoach van ABN AMRO komt bij de klanten thuis

campagne Ik vermoed huiselijk geweld (ministeries van VWS en JenV), november 2019

In 2016 waren er nog maar 6. Nu, bijna 4 jaar later, is Louise van den Brink een van de 30 financiële zorgcoaches van ABN AMRO. Ze zijn er speciaal voor immobiele klanten. En ja, dat zijn vaak ouderen. Zelfredzaamheid van de klanten is hun doel. Als dat niet lukt, zoeken de financiële zorgcoaches samen met de klant naar een goede oplossing.

Lees verder

Zie ook: Informatiebox Financieel Veilig Ouder Worden (initiatief van de Brede Alliantie Veilig Financieel Ouder Worden)


Nieuwe pilot Energiebox

Start Foundation, oktober 2019

Sociale doelstellingen bereiken, energie besparen en inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden naar werk. Dat kunnen gemeenten voor elkaar krijgen met het project Energiebox. Na Utrecht volgt nu ook Eindhoven met een pilot. Vier Eindhovenaren, werkzoekend in de 55+-leeftijdscategorie, worden opgeleid tot Energiecoach. Zij helpen inwoners – vooral die met een kleine portemonnee – hun huis te verduurzamen en hun energierekening omlaag te brengen. Zo slaat de gemeente Eindhoven twee vliegen in één klap.

Lees verder


Financieel fitte werknemers

Financieel fitte werknemers, oktober 2019

Een financieel fitte werknemer verricht zijn werk met aandacht en heeft ruimte om vooruit te kijken. Dat is niet vanzelfsprekend: bij 62% van de werkgevers komt personeel met geldzorgen voor. Hoewel financiële fitheid in eerste instantie een verantwoordelijkheid is van de werknemer, kunt u als werkgever een belangrijke rol spelen.

Op deze website vindt u tools, checklists en doorverwijzingen naar passende en betrouwbare websites en (hulp)organisaties.

Lees verder


Gemeente Eindhoven start proef met beeldbrieven

Sociaal Web, oktober 2019

Om gemeentelijke brieven voor zoveel mogelijk Eindhovenaren begrijpelijk te maken, start de gemeente een proef met beeldbrieven. Ongeveer 15% van de bevolking heeft (grote) moeite met lezen en dat aandeel groeit.

Lees verder


Sociaal Web, 13 augustus 2019

Om gemeentelijke brieven voor zoveel mogelijk Eindhovenaren begrijpelijk te maken, start de gemeente een proef met beeldbrieven. Ongeveer 15% van de bevolking heeft (grote) moeite met lezen en dat aandeel groeit.

Lees verder


Rabobank en partners introduceren ‘schuldpreventie-app’

Rabobank, 20 juni 2019

Acht gemeentes gaan aan de slag met de de Buddy-app, een nieuwe bankieren app die mensen helpt om financiële problemen te voorkomen. Rabobank, gemeenten, schuldhulpverleners en de Rotterdamse start-up Buddy Payment sleutelden de afgelopen twee jaar aan de app. De gemeenten Rotterdam, Den Haag, Amersfoort, Almere, Enschede, Maastricht, Leiden en Alkmaar starten met de pilot.

Lees verder


Erwin (24): ‘Ik was in één klap af van mijn geldstress'

AD, 31 mei 2019

De geestelijke last waaronder Erwin (24) gebukt ging, werd nog eens verzwaard door zijn torenhoge schulden. Vorig jaar was hij ‘in één klap van die stress af’. Ook voor huisgenoot Roy (27) gloort er weer volop perspectief. Roy en Erwin zijn twee van de vijf jongeren die deelnemen aan de Amersfoortse pilot Op Eigen Benen. Portaal heeft ze aan een huurwoning geholpen, financiële hulpverlener Stadsring51 en het Sociaal Fonds hebben hun schulden gesaneerd en gefinancierd, en zorgorganisatie Kwintes begeleidt de jongeren.

Lees verder


Gemeente helpt kwetsbare Rotterdamse jongeren

Gemeente Rotterdam, 24 april 2019

Kwetsbare jongeren zien eventuele begeleiding niet dagelijks en hebben niet altijd iemand in hun netwerk om vragen aan te stellen. Bijvoorbeeld over het huishouden of over brieven die ze ontvangen. Dat geeft onnodige stress en belemmert hen in hun zelfstandigheid. Gemeente Rotterdam start daarom deze maand een pilot met VraagApp. VraagApp is een bestaande app waarin mensen alledaagse vragen kunnen stellen aan vrijwilligers. Met de pilot wil de gemeente onderzoeken of VraagApp een geschikt hulpmiddel is voor Rotterdamse kwetsbare jongeren in de overgang naar volwassenheid en een zelfstandig(er) leven.

Lees verder


In Leeuwarden lukt het wél om minima mee te krijgen in de energietransitie

Stadszaken, 15 april 2019
Mensen met een smalle beurs hebben vaak weinig interesse in verduurzaming en energiebesparende maatregelen. Hun focus ligt bij overleven. Deze mensen dreigen kind van de rekening van de energietransitie te worden, bleek eerder uit doorrekening van de wijkaanpak door het PBL en het CPB. In Leeuwarden lukt het wél om deze doelgroep te overtuigen van het nut van energetische maatregelen, onder meer met energiecoaches. De kern van het succes is een integrale benadering, waarbij de energietransitie een kans is om meerdere uitdagingen in een wijk aan te pakken.

Lees verder

Zie ook: het Energieloket van de gemeente Leeuwarden.


Rotterdam gaat strijd aan tegen armoede

Gemeente Rotterdam, 17 april 2019
Een op de vijf Rotterdamse kinderen groeit op in armoede. Dit is niet goed voor hun eigen ontwikkeling en niet goed voor de stad. Rotterdam gaat daarom de vicieuze cirkel van armoede doorbreken. Op basis van experimenten, innovaties en wetenschappelijke inzichten. En met een Rotterdamse leerstoel armoede. 500 gezinnen krijgen intensieve, stress-sensitieve hulp. Ook verbetert de gemeente haar eigen dienstverlening zodat meer mensen gebruik gaan maken van armoederegelingen.

Lees verder


Zaanstad: Pilot maatwerkbudget omgezet in vast beleid

Gemeente Zaanstad, 28 maart 2019
De pilot met het maatwerkbudget, waarmee inwoners vroegtijdig en snel ondersteund kunnen worden, wordt omgezet in vast beleid. ‘Zaanstad loopt met deze aanpak voorop en we hebben hiermee de afgelopen jaren heel veel mensen kunnen helpen. Ik ben blij dat we deze pilot na drie jaar kunnen omzetten in duurzaam beleid, waarmee hulp op maat onze standaard wordt’, zegt wethouder Songül Mutluer (Minimabeleid).

Lees verder


Tilburgs Maatpact voor complexe situaties

Gemeente Tilburg, 27 maart 2019
De verschillende wetten en regelingen in Nederland maken het lastig voor hulpverleners om snel te kunnen inspelen op een situatie. Toch is dit regelmatig nodig. Daarom willen de gemeente Tilburg en Waalwijk de medewerkers die gezinnen helpen de mogelijkheid geven om snel te kunnen handelen. Ze kunnen regelvrij hulp gaan bieden aan 50 complexe huishoudens. In de tweede fase van het experiment worden ook zorgverzekeraars en andere maatschappelijke partners zoals woningcorporaties betrokken.

Lees verder


Nieuwe start Rotterdamse schuldenaanpak

Gemeente Rotterdam, 12 maart 2019
De schuldhulp aan Rotterdammers gaat op de schop. Met onder meer een perspectieffonds en vroegsignalering wil de gemeente voor eind 2021 15.000 Rotterdammers op een laagdrempelige manier helpen bij het aanpakken van hun schulden. Deze vernieuwde aanpak staat in het uitvoeringsplan Reset Rotterdam. In Rotterdam zijn zo’n 60.000 huishoudens die risico lopen op problematische schulden.

Lees verder


Utrecht: Digitale Huishoudboekje breidt uit naar 300 deelnemers

Gemeente Utrecht, 12 maart 2019

Het komend halfjaar worden 300 Utrechters op een innovatieve manier geholpen bij het beheren van hun geld. De gemeente breidt samen met partners in de stad het digitale Huishoudboekje uit. Het Huishoudboekje geeft Utrechters overzicht over hun financiën en helpt bij verminderen van geldstress.

Lees verder


Almere slaat handen ineen met bewindvoerders

Binnenlands Bestuur, 7 maart 2019

De gemeente Almere heeft afspraken gemaakt met zeven bewindvoerderskantoren om de instroom richting beschermingsbewind te reguleren en de door- en uitstroom te bevorderen. Daarmee moeten volgens wethouder Jerzy Soetekouw (sociaal domein, PvdA) schuldenaren beter geholpen worden en wordt die hulp beter ingebed in het brede sociaal domein.

Lees verder


Utrecht: Vroeg erbij met hulp bij schulden

Gemeente Utrecht, 30 januari 2019

Utrecht biedt nu in de hele stad vroegtijdig hulp aan inwoners met een huurachterstand. Samen met het Buurtteam worden maandelijks ruim 100 huisbezoeken afgelegd. In Ondiep gaat dit vanaf vandaag ook gebeuren bij een betaalachterstand op de zorgverzekering, energierekening, waterrekening of de gemeentelijke –en waterschapsbelastingen.

Lees verder


Gemeente Delft zet extra in op schuldhulp

Gemeente Delft, 20 december 2018

Meer Delftenaren die de weg naar schuldhulpverlening vinden, een daling van de gemiddelde schuld en meer geslaagde bemiddelingstrajecten. Dit is de basis van de nota Schuldhulpverlening 2019-2022. Het uiteindelijk doel is dat er minder Delftenaren problematische schulden hebben.

Lees verder


Rekenkamercommissie Hoogeveen: sturing raad op schuldhulp kan beter

Sociaal Web, 27 november 2018

De gemeenteraad is niet goed in staat te sturen op de voortgang van het beleid en uitvoering in de schuldhulpverlening. Dat is een belangrijke conclusie van de rekenkamercommissie, die onderzoek heeft gedaan naar de wijze waarop de gemeente Hoogeveen haar beleid voor schuldhulp en preventie heeft uitgevoerd.

Lees verder


Schuldenproef Tilburg: aantal aanvragen drastisch gedaald. Maar is dat een goed teken?

Brabants Dagblad, 3 november 2018

Sinds de start van een Tilburgse proef met beschermingsbewind, in maart 2018, is het aantal aanvragen daarvoor drastisch gedaald.

Lees verder


Resultaten bijstandsexperiment Wageningen veelbelovend

Binnenlands Bestuur, 19 oktober 2018

De tussenrapportage van het Wageningse experiment met de bijstand laat zien dat de andere behandelingen van bijstandsgerechtigden voor een hogere uitstroom lijken te zorgen. Na één jaar is het experiment nu op de helft.

Lees verder


Proef met schuldhulpverlening voor studerende jongeren in Roosendaal

BN/De Stem, 4 oktober 2018

Roosendaal trekt per direct 15.000 euro uit om ongeveer vijftien studerende jongeren in Roosendaal te helpen met het oplossen van hun schulden.

Lees verder


Communicatie moet veel simpeler

Binnenlands Bestuur, 18 september 2018

Met hoogdrempelige schriftelijke communicatie bereik je laaggeletterde schuldenaren vaak niet of slechter, blijkt uit onderzoek in het kader van het project Lezen ≠ Begrijpen. Uit eerder onderzoek voor dat project bleek dat ongeveer de helft van de schuldenaren laaggeletterd is.

Lees verder


Pilot Vroeg signalering; samenwerking Tilburgse corporaties met gemeente Tilburg

WonenBreburg, 18 juli 2018

De gemeente Tilburg wil zo vroeg als mogelijk in contact komen met burgers die financiële problemen hebben en hen ondersteunen bij het oplossen van financiële problemen. Tiwos, TBV en WonenBreburg werken mee aan de pilot Vroeg signalering bij huurachterstand van juli tot november 2018.

Lees verder


Gemeente als sociaal regisseur

Binnenlands Bestuur, 7 mei 2018

Tilburg pioniert met haar schuldhulp. Het credo is niet af te wachten tot schuldenaars zich melden, maar ze in een eerder stadium zelf op te zoeken. Het aantal aanvragen voor beschermingsbewind is in de eerste maand meteen gehalveerd, vertelt schuldhulpmanager Joke de Kock.

Lees verder


Blockchain helpt Groningse inwoners met schulden

Binnenlands Bestuur, 19 april 2018

Gemeente Groningen zet blockchain in voor inwoners met schulden. Hans Julsing, directeur Inkomensdienstverlening bij de gemeente Groningen: “We willen onze inwoners verder helpen en durven daarvoor buiten de kaders te kijken en te denken. Om onze dienstverlening te versterken, zetten we experimenten, projecten én blockchain in.”

Lees verder


Hulp voor Twentse bijstandsgerechtigden met zorgschuld

Binnenlands Bestuur, 10 april 2018

Twaalf Twentse gemeenten gaan in samenwerking met Menzis hulp bieden aan bijstandsgerechtigden met een zorgverzekeringsschuld. Elf gemeenten hebben zich aangesloten bij het Enschedese initiatief dat al sinds 2016 loopt.

Lees verder


Tilburg experimenteert met aanvullende schuldhulp

Binnenlands Bestuur, 2 maart 2018

De gemeente Tilburg gaat komende drie jaar experimenteren met een aantal aanvullende voorzieningen en instrumenten in de schuldhulp. De bedoeling is dat de aanpak daarmee pro-actiever wordt.

Lees verder


's-Hertogenbosch: vijf afspraken voor een beschermd thuis

VNG, 21 februari 2018

De gemeente ’s-Hertogenbosch maakt vijf nieuwe ‘harde’ afspraken met zorgaanbieders en de corporaties voor transitie van beschermd wonen naar een beschermd thuis. Ook zijn twee instrumenten ontwikkeld die handig (kunnen) zijn voor andere gemeenten: het Woudlopershandboek en het Woonkompas.

Lees verder


Nibud-experiment leidt tot nieuwe werkwijze bij Groningse Kredietbank

Nibud, 18 december 2017

Een experiment van het Nibud met het sturen van sms’jes om de opkomst van klanten bij hun afspraak te vergroten is voor de Groningse Kredietbank (GKB) aanleiding om hun werkwijze aan te passen. Het Nibud heeft getest of het versturen van sms’jes ter herinnering aan de afspraak de opkomst zou verhogen. Het resultaat is dat het aantal mensen dat onaangekondigd niet komt opdagen 50 procent lager is bij diegenen die een sms hebben ontvangen. Reden voor de GKB om iedereen die een afspraak heeft, standaard een herinnering per sms te sturen. Dit levert de gemeente 4,5 uur tijdswinst per week op.

Lees het rapport Opkomst verhogen met een sms


Innovaties Den Haag helpen inwoners uit de schulden

VNG Magazine, 1 december 2017

Onder het motto ‘Den Haag schuldenzorgvrij’ pakt de gemeente sinds vorig jaar de schuldenproblematiek voortvarend aan. Zij heeft daartoe samen met verschillende partners het Schuldenlab070 opgericht, waarin ruim 25 publieke en private partijen intensief samenwerken.

Zie ook: Schuldenlab070 presenteert innovaties: Jongeren Perspectief Fonds en Collectief schuldregelen (NVVK, 16 november 29018)


Utrecht ontregelt en boekt resultaat in Ondiep voor mensen met schulden en andere problemen

Gemeente Utrecht, 7 november 2017

Meer dan 60 huishoudens van Ondiep Pijlsweerd hebben met de aanpak ‘Ondiep Ontregelt’ een oplossing op maat gekregen. Het buurtteam en de vaste contactpersonen hebben sinds maart de ruimte gekregen om ‘te doen wat nodig is’, ook als dat betekent dat er een uitzondering op de regels gemaakt moet worden. In veel gevallen werden met de maatwerkoplossingen (grotere) schulden voorkomen. Ook werden oplossingen gerealiseerd op het vlak van inkomen, woonsituaties en gezondheid/beperkingen. Op basis van de ervaringen in Ondiep wordt deze werkwijze nog dit jaar uitgebreid naar Kanaleneiland.
De aanpak in Ondiep Ontregelt maakt deel uit van de citydeal Inclusieve Stad: vijf gemeenten en vier ministeries werken samen aan het verbeteren van de ondersteuning aan mensen met complexe problemen op het gebied van bestaanszekerheid.


Gemeente Den Haag over regeerakkoord: ‘Blij met forse paragraaf over schulden, maar ook wensen’

Effectieve schuldhulp, 6 november
Den Haag onderneemt veel vernieuwende initiatieven om te voorkomen dat mensen diep in de schulden komen. Eén van de meest recente activiteiten is de oprichting van het Schuldenlab 070. Een innovatie- en samenwerkingsplatform waarin de gemeente de krachten bundelt met private en publieke organisaties. En het Jongerenperspectieffonds, een fonds voor jongeren die in de financiële problemen zijn gekomen. Hoe kijkt deze grote stad aan tegen het regeerakkoord? Interview met Rutger Schoenmakers, senior beleidsmedewerker armoede en schuldhulpverlening.


Nuon biedt regeling voor schuldenaren die van stroom zijn afgesloten

Nu.nl, 17 oktober 2017

Energiebedrijf Nuon gaat ervoor zorgen dat mensen die wegens schulden afgesloten zijn geraakt van stroom en gas gemakkelijker een nieuwe contract krijgen. Voorheen moesten klanten een hoge borgsom betalen voor een nieuwe aansluiting.

Lees ook: Iedereen heeft recht op energie: Nuon lanceert dienst voor bewindvoerders (Nuon, 17 oktober 217)


Pilot Amargi van start in Leeuwarden

Leeuwarder Courant, 3 oktober 2017

Honderdvijftig huishoudens met geldzorgen in Leeuwarden krijgen intensieve begeleiding van vrijwilligers. Doel is om greep te krijgen op de financiën. Leeuwarden is één van de drie steden in Nederland waar de pilot Amargi van start gaat.


In Zaanstad gaan bewindvoerder en gemeente met elkaar aan de slag

Gemeente Zaanstad, 15 augustus 2017

Bewindvoerders en gemeenten zijn beide belangrijke schakels in de hulp bij schuldenproblematiek. Toch is er vaak weinig contact. In Zaanstad gingen ze bij elkaar langs (filmpje).


Financieelgezondewerknemers.nl

Nibud, 23 mei 2017

Plotselinge veranderingen in iemands leven zoals echtscheiding, baanverlies van partner, ziekte of overlijden zijn vaak een oorzaak van geldzorgen. Deze gebeurtenissen vormen veelal de bron voor stress, concentratieverlies, een (tijdelijk) lagere intelligentie en zelfs verzuim op het werk.

De nieuwe werkgeverswebsite financieelgezondewerknemers.nl stimuleert en ondersteunt werkgevers met informatie, tips en checklists om medewerkers ‘financieel fit’ te laten blijven en werknemers met geldzorgen door te verwijzen.


Co Eppink uit Franeker schreef een boek over drie jaar in de schuldsanering

Leeuwarder Courant, 18 mei 2017

Co Eppink uit Franeker schreef zijn boek Bijten op een houtje niet om met de beschuldigende vinger te wijzen. Het schrijven verlichtte zijn periode in de schuldsanering.

Lees het artikel ‘Eurokneus’ schrijft frustraties met schuldsanering van zich af

Zie: publicatie Op een houtje bijten, uitgeverij Jeppico, 2017.


Utrecht start met proef huurkorting

U-pas, 17 mei 2017

De gemeente Utrecht, Mitros, Portaal, Bo-Ex, SSH en GroenWest hebben met de huurderorganisaties de handen ineen geslagen om huurders met lage inkomens een steuntje in de rug te geven bij het betalen van de huur. Zij kunnen vanaf in september in bepaald gevallen korting krijgen op hun huur.

Lees verder


Stadsbank Oost Nederland voert aanbevelingen Ombudsman door

Nationale Ombudsman, 12 mei 2017

In mei 2016 bracht de Nationale Ombudsman een rapport uit over de dienstverlening van Stadsbank Oost Nederland die niet op orde was. Inmiddels brengt de Stadsbank de aanbevelingen in praktijk. De aanbevelingen kan ook andere schuldhulpverleners inspireren.

Lees verder


Zwolle voor preventie en effectievere aanpak schuldenproblematiek

Gemeente Zwolle, 12 mei 2017

In het beleidsplan Schulddienstverlening 2017-2021 neemt de gemeente Zwolle extra maatregelen tegen schuldenproblematiek. Zo wordt de toegang tot schulddienstverlening georganiseerd door het Sociale Wijkteam, komt er een preventiefonds en experimenteren ze met minder regels voor inwoners met een bijstandsuitkering.

Lees verder


Pilot: Gemeente Utrecht wil schulden 20 jongeren overnemen

Sociaal Werk Nederland, 9 mei

Utrecht wil in september starten met een door de gemeenteraad voorgesteld fonds, waarmee de gemeente schulden van jongvolwassenen tussen de 18 en 27 jaar tijdelijk overneemt. Doel ervan is enerzijds te voorkomen dat hun schulden verder oplopen en anderzijds deze jongvolwassenen weer toekomstperspectief te bieden, zoals een studie volgen of werk vinden.

Lees verder


Kansen voor alle kinderen

Ministerie SZW, 2 mei

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een website gelanceerd die de voorzieningen voor kinderen uit arme gezinnen onder de aandacht brengt. Ook voor gemeenten staat hier bruikbare informatie op, denk aan een communicatietoolkit.

Kansen voor alle kinderen

Zie ook: Nieuwe subsidie om kinderen in armoede mee te laten doen (ministerie SZW, 2 mei 2017)


Het Geldloket wil met beetje hulp veel problemen voorkomen

NOS, 24 april 2017

Het Geldloket in Amersfoort vermijdt zorgvuldig termen als ‘schuld’ en ‘hulpverlening’. Volgens de WRR is het loket daarmee een positieve uitzondering als het gaat om de manier waarop burgers doorgaans door de overheid worden bejegend. Het Geldloket is er vooral om te voorkomen dat mensen in problemen raken.

Lees verder


Mijn Geld en Zo werkt samen om mensen met beperking te beschermen tegen schulden

NVVK, 27 maart 2017

NVVK-lid Mijn Geld en Zo, Philadelphia en Mesis hebben een overeenkomst ondertekend om mensen met een verstandelijke beperking beter tegen schulden te beschermen. Philadelphia, zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking, laat alle 7800 cliënten doorlichten op financiële risico’s. Dit grootschalige onderzoek wordt gedaan door Mijn Geld en Zo, met behulp van het screeningsinstrument Mesis dat speciaal voor de doelgroep zal worden aangepast. Doel van het onderzoek is om precies vast te stellen hoe zelfredzaam de cliënten van Philadelphia zijn en welke begeleiding, ondersteuning en bescherming ze eventueel nodig hebben op financieel gebied.

Lees verder


Arnhemse organisaties tekenen tegen schuldenstress

Gemeente Arnhem, 27 maart 2017

Vrijwel alle schuldeisers die vaste lasten innen van Arnhemse huishoudens, tekenden op 27 maart voor de proeftuin Vroegsignalering Risicovolle Schulden. Met de methode ‘Vroeg eropaf’ willen de partijen gezamenlijk voorkomen dat problematische schulden in gezinnen ontstaan.

Lees verder


Den Haag: Lancering pilot Incassovrije Wijken

Gemeente Den Haag, 27 maart 2017

Voorkomen is beter dan genezen. Zeker als het gaat om armoede en schulden. Toch duurt het vaak meer dan twee jaar voor iemand met problematische schulden om hulp vraagt. Veel mensen weten zelfs nooit de weg naar ondersteuning te vinden. In de pilot Incassovrije Wijken die vanaf april 2017 van start gaat, krijgen inwoners van Den Haag ondersteuning vóórdat hun financiële problemen uit de hand lopen.

Lees verder


Oost-Groningen: Nieuwe methode doorbreekt generatiearmoede

Provincie Groningen, 21 maart 2017

De Stichting Mens & Maatschappij heeft in Oost-Groningen een aanpak ontwikkeld om armoede, die vaak van generatie op generatie gaat, te doorbreken samen met de mensen om wie het gaat. Het doel is de komende drie jaar 40 ervaringsdeskundigen op te leiden en naar een betaalde baan te begeleiden. Op hun beurt kunnen zij zich weer inzetten om anderen uit de armoede te begeleiden. Partner in de aanpak zijn gemeenten, maatschappelijke organisaties en ondernemers. De totale kosten van het project zijn 220.554 euro, de provincie draagt hier 45.000 euro aan bij.

Lees verder


Nieuwe aanpak armoedebestrijding gemeente Zaanstad succesvol

Verwey-Jonker Instituut, 24 februari 2017

De gemeenteraad van Zaanstad heeft gisteren de evaluatie van de pilot maatwerkbudget in ontvangst genomen. Binnen deze pilot richt de gemeente zich op armoedebestrijding. De evaluatie (Evaluatie pilot maatwerkbudget Zaanstad) is uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut in samenwerking met Slim Beleid. Uit de evaluatie van Monique Stavenuiter (Verwey-Jonker Instituut) en Silvia Bunt van Slim Beleid, blijkt dat de aanpak in het bijzonder heeft gewerkt voor mensen met schulden.

Lees verder


Amsterdam: Campagne om taboe op schulden te doorbreken

Gemeente Amterdam, 16 januari 2017

De gemeente Amsterdam is op 16 januari 2017 een stadsbrede campagne gestart om het taboe op schulden te doorbreken. Mensen met financiële problemen schamen zich vaak. Ze vragen niet om hulp of doen dat pas laat. Hun schulden lopen al die tijd op en de problemen nemen toe. Wethouder Vliegenthart (Sociale Zaken): “Amsterdammers moeten weten dat ze bij ons terecht kunnen. Hoe sneller je aanklopt, hoe makkelijker het is om je problemen op te lossen.” De campagne is ontwikkeld in nauwe samenwerking met ervaringsdeskundigen: mensen die zelf schulden hebben of hebben gehad.

Lees verder

Zie ook:
- Amsterdam heeft meer succes met schuldhulp (Binnenlands Bestuur, 28 maart 2017)
- Mensen in de bijstand kunnen eerder worden geholpen met hun schulden (Sociale Vraagstukken, 9 mei 2017)


Lector Nadja Jungmann over ‘Mobility Mentoring’ van Empath

Armoede en schulden Nederland uit!, oktober 2016

”Nadja Jungmann, lector Schulden en Incasso aan de Hogeschool Utrecht, was op excursie bij Empath, een social workorganisatie in Boston. De organisatie ontwikkelde een integrale aanpak om de cirkel van de armoede te doorbreken. Empath combineert daarbij inzichten vanuit hersenonderzoek met re-integratie, schulphulp, huisvesting en opleiding. ‘Ze gaan nooit op
de stoel van de klant zitten. De klant moet het uiteindelijk zelf kunnen.’

Lees verder (pdf)


Alphen begeleidt gezinnen op nieuwe manier

VNG Magazine, 27 oktober 2016

De gemeente Alphen aan den Rijn gaat experimenteren met Mobility Mentoring, een in Amerika ontwikkelde interventie waarbij gezinnen in armoede op een andere manier begeleid worden.

Lees verder


Gemeente Woerden werkt samen met inwoners aan financiële fitness

Ecorys, oktober 2016

In mei 2016 heeft de gemeenteraad van Woerden het beleidsplan Schuldhulpverlening ‘Voorkomen is beter dan genezen’ vastgesteld. Kern van de aanpak is financiële fitness, samenwerking in de keten, een bewustwordingscampagne en co-creatie met inwoners. Annejet Kerckhaert (Ecorys) en Corina Kraan (gemeente Woerden) schreven voor Sociaal Bestek (oktober/november 2016) een artikel over hoe de gemeente Woerden in de aanloop naar het nieuwe beleid schuldhulpverlening het gesprek is aangegaan met de inwoners.
”De belangrijkste conclusies vind u hier:

Lees verder

Zie ook: Beleidsplan Schuldhulpverlening 2016-2020 Voorkomen is beter dan genezen


Utrechtse inwoners met schulden krijgen hulp in de buurt

Gemeente Utrecht – 1 september

De hulp voor Utrechters met schulden of financiële problemen is vanaf 1 september 2016 nog laagdrempeliger. Dan zijn de buurtteams dé plek waar mensen met (dreigende) geldproblemen terecht kunnen. De gemeente Utrecht en de Utrechtse buurtteams willen zo ervoor zorgen dat mensen snel hulp krijgen en hun schulden niet oplopen.

Lees verder

Zie ook: Utrecht kan dóórpakken met aanpak armoede, als inkomensbeleid van het Rijk op orde is (Gemeente Utrecht, 12 oktober 2016)


Zachte hand werkt beter bij schulden dan harde aanpak

de Volkskrant – 3 augustus 2016

Ziektekostenverzekeraar CZ heeft de verliezen wegens wanbetalingen in vijf jaar tijd met de helft weten terug te brengen. Niet door klanten met betalingsachterstanden hard aan te pakken, maar juist door hun tegemoet te komen.

Lees verder


Participatiewet in de praktijk

NRC – 4 april 2016
Eppo Konig

Gemeenten kunnen boetes opleggen als mensen niet willen verhuizen voor werk, of slecht Nederlands spreken. Ze mogen een tegenprestatie eisen en moeten uitkeringen korten als werklozen met andere volwassenen samenwonen. Het NRC deed een ronde langs de sociale diensten van Veghel, Almere en Zwolle. Wat zijn de ervaringen met de strengere regels om bijstandsgerechtigden en gehandicapten aan het werk te krijgen?

Lees verder


Armoedebestrijding in Kortrijk

In de Belgische gemeente Kortrijk staat armoedebestrijding hoog op de politieke agenda. Vanaf 2013 zal de gemeente zes jaar lang 32 miljoen euro besteden aan het bestrijden van armoede. Het project armoedebestrijding is gestart met een awareness campagne. Zo heeft de gemeente vlaggen geplaatst op het stadhuis met daarop de tekst: ‘11.223 Kortrijkenaren leven in armoede’. Vervolgens zijn een aantal concrete projecten gestart waaronder een weggeefwinkel voor nieuwe moeders, een forum van ervaringsdeskundigen, de ontwikkeling en evaluatie van nieuwe methoden van hulpverlening en extra inzet op toeleiding naar duurzaam werk. Meer informatie over de aanpak van Kortrijk staat op de website.

Lees verder


Wijkteams Arnhem

Een onderzoek naar de activiteiten van wijkcoaches voor inwoners met financiële problemen

Laura van Dongen, Bureau Peng
In opdracht van gemeente Arnhem

Onderzoek (pdf) naar de ondersteuning van inwoners met financiële problemen door de wijkteams in Arnhem. Het onderzoek is gebaseerd op observaties bij 40 gesprekken. Bij het onderzoek is gebleken dat de brede uitvraag in keukentafelgesprekken een meerwaarde biedt aangezien de oorspronkelijke vraag van de inwoner niet altijd de werkelijke vraag blijkt te zijn. Coaches spelen een belangrijke rol in het achterhalen van de onderliggende problematiek zoals armoede en schulden. Ook scoren de coaches sterk op het activeren van bewoners en dragen bij aan een soepele toeleiding naar specialistische voorzieningen. Op het onderdeel kennis van schuldhulpverlening is echter een verbeterslag noodzakelijk. Het onderzoek sluit af met aanbevelingen om de kwaliteit van hulpverlening op dit terrein te verbeteren.


Onorthodoxe aanpak schulden Zaanstad

NOS – 25 februari 2016
Ardie Vleugels, Bart Kamphuis

Een gemeente die het gebitsherstel van een werkloze vergoedt zodat hij meer kans maakt als hij solliciteert, of borg betaalt zodat een dakloze tienermoeder een huis kan krijgen. In Zaanstad grijpt de gemeente op deze praktische manieren in om hogere zorgkosten te voorkomen. En het werkt, zegt de wethouder. Maar regels staan de onorthodoxe werkwijze in de weg.

Veel gemeenten experimenteren met zorg op maat. Zaanstad geeft wijkteams zelfs carte blanche voor de manier waarop zij inwoners helpen. In een proef stelt de gemeente 4 ton beschikbaar zonder voorwaarden. Het geld mogen professionals van wijkteams besteden aan zaken waarmee zij denken dat inwoners geholpen zijn op het gebied van werk, woning of armoedebestrijding. Dat kan ook gaan om de vergoeding van een laptop of de aanschaf van een fiets.

Lees verder


Radicale schuldpreventie: Laak als incassovrije wijk?

In deze verkenning van de Goede Gieren Coöperatie wordt aan de andere kant begonnen. Niet nazorg, maar voorzorg. Niet wachten tot mensen klem zitten, maar voorkomen dat mensen in de financiële problemen komen. Het streefbeeld is dat van een incassovrije wijk: een wijk waar bewoners geen problematische schulden hebben en dus geen geld kwijt zijn aan incassokosten, deurwaarderskosten en rente.

Om te komen tot zo’n radicale schuldpreventie is een alliantie nodig van verschillende maatschappelijke partijen: woningcorporaties, zorgverzekeraars, energieleveranciers, gemeente, uitkeringsinstanties, werkgevers en natuurlijk bovenal bewoners. Deze verkenning kan een eerste stap zijn in het vormen van zo’n alliantie. Samen krijgen we meer voor elkaar en kunnen we veel financieel leed voorkomen.

Lees verder