Armoede en schulden in Nederland

Mensen zijn arm wanneer ze gedurende langere tijd niet de middelen hebben voor de goederen en voorzieningen die in hun samenleving als minimaal noodzakelijk gelden. Dit is de definitie van armoede die het SCP hanteert. Armoede is te weinig financiële mogelijkheden hebben voor de minimaal noodzakelijke goederen en voorzieningen. Iemand is arm wanneer hij onvoldoende inkomen heeft voor bijvoorbeeld voeding of een goede woning. Het SCP gaat daarbij uit van een minimale levensstandaard, dus van beperkte uitgaven aan deze posten. Iemand is niet arm als hij voldoende inkomen heeft, maar dat aan iets anders uitgeeft.

Of iemand arm is hangt af van wat in de eigen samenleving als minimaal noodzakelijk geldt. Dit betekent dat armoede afhankelijk is van tijd en plaats. Ook wordt er vanuit gegaan dat armoede naar een situatie verwijst die al langere tijd voortduurt. Iemand die een keer een maand weinig inkomen heeft, telt niet als ‘arm’. Armoede wordt gemeten op basis van het jaarinkomen: iemand is arm als het jaarinkomen onder de armoedegrens blijft. Het inkomen kan dus een deel van het jaar hoger zijn dan de armoedegrens. Ook is het aantal personen in een huishouden van belang. Dit omdat armoede meer mensen treft wanneer het huishouden uit een gezin met kinderen bestaat dan wanneer iemand alleen woont.