De vragen én antwoorden over schuldenaanpak


In de dagelijkse praktijk van het sociaal domein spelen armoede en schulden een belangrijke rol. Sociale wijkteams constateren dat een groot deel van de mensen die ondersteuning zoeken (grote) financiële problemen hebben.

Tijdens de drukbezochte themabijeenkomst ‘De financiële basis op orde’, die op 23 september plaats vond in het Muntgebouw Utrecht, nam staatssecretaris Klijnsma de publicatie De eindjes aan elkaar knopen in ontvangst. Dit boek richt zich op het aanpakken van financiële problematiek van bewoners. Aan bod komen veelgestelde vragen én antwoorden, zo is de publicatie gemakkelijk te gebruiken als naslagwerk, vraagbaak of achtergrond verdieping voor professionals. Klijnsma benadrukte het praktische nut voor generalisten in wijkteams. Naast de publicatie is ook de training Sturen op Financiële zelfsturing ontwikkeld.

Kennisdossier Armoede en schulden

Jan Jaap Kolkman (wethouder Deventer) lanceerde het online kennisdossier Armoede en schulden, waar veel kennis omtrent dit onderwerp overzichtelijk gebundeld is.

Jan Jaap Kolkman
Jan Jaap Kolkman (wethouder Deventer) lanceerde het online kennisdossier Armoede en schulden - Foto: Mylène Siegers Fotografie
Platform31 organiseerde samen met de VNG en de werkgroep Armoede van het G32-Stedennetwerk deze themabijeenkomst, in het kader van het landelijke project Integrale Aanpak.

Klik hier voor een uitgebreid fotoverslag van de bijeenkomst

Lees ook het persbericht
Eérst schulden oplossen, daarna pas andere problemen aanpakken.


Meer informatie

Anne-Marie Rijssenbeek

06 57 94 37 65 – anne-marie.rijssenbeek@platform31.nl
LinkedIn Logo 11x41