Armoede en Schulden - kennisdossier

Actualiteiten


Armoede verzwakt verbindingen
in kinderbrein

EOS – 20 januari 2016

Arme kinderen hebben mogelijk zwakkere verbindingen tussen bepaalde hersengebieden. Dat heeft gevolgen voor het welzijn van het kind. Arme kinderen van enkele jaren oud hebben een grotere kans om symptomen van klinische depressie te ontwikkelen op tienjarige leeftijd.

Dat blijkt uit onderzoek van de Washington University St. Louis waarover Eos bericht. De onderzoekers legden 105 kinderen tussen zeven en twaalf jaar onder de MRI-scanner voor hersenonderzoek. Daaruit bleek dat bepaalde structuren in het brein anders verbonden waren bij kinderen die in armoede leefden vergeleken met kinderen uit rijkere milieus.

Lees verder


Kans op langdurige armoede het grootst
tussen 55 en 65 jaar

CBS – 18 januari 2016

Personen tussen de 55 en 65 jaar lopen het hoogste risico om langdurig in armoede te moeten leven. In die groep wordt een steeds groter deel door arbeidsongeschiktheid en werkloosheid afhankelijk van een uitkering. Dit meldt CBS op basis van inkomensgegevens over 2011 tot en met 2014.

Slechts een betrekkelijk klein deel van de groep twintigers moet langdurig (minstens vier jaar achtereen) van een inkomen onder de lage-inkomensgrens rondkomen. Onder 65-plussers is het risico op armoede het kleinst.

Het risico op kortdurende armoede is het grootst onder zelfstandig wonenden tot 30 jaar. Maar in die groep stijgt het inkomen doorgaans zodra men met werken begint.

Lees verder


Eigen bijdrage voor klacht
over deurwaarder absurd
volgens LOSR

Ernst Radius – MOgroep – 18 januari 2016

De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR/MOgroep) heeft met grote verbazing kennis genomen van een wetsvoorstel waarin een financiële drempel van 50 euro wordt opgeworpen voor het indienen van klachten tegen deurwaarders bij de Kamer voor gerechtsdeurwaarders en tegen advocaten bij de Raad van discipline. De verbazing is vooral groot als het gaat om klachten tegen deurwaarders. Het zijn immers juist burgers met financiële problemen die met deurwaarders te maken krijgen. Zij worden dan voor de keus gesteld: boodschappen doen voor een week of een klacht indienen bij de Kamer voor gerechtsdeurwaarders. De LOSR vindt dat je burgers niet voor een dergelijke keus mag stellen.

Lees verder


Van Schulden naar Kansen

Delta Lloyd Foundation – 16 januari 2016

Het bedrijfsleven kan een belangrijke rol spelen bij het terugdringen van armoede door probleemschulden. Delta Lloyd Foundation heeft het initiatief genomen om samen met andere schuldeisers aan oplossingen te werken voor het groeiende probleem van betalingsachterstanden en schulden. Die schuldeisers hebben zich verenigd in de landelijke coalitie Van Schulden naar Kansen. De coalitie heeft een ethisch manifest opgesteld. Het manifest bevat tien principes voor het omgaan met klanten met betalingsproblemen. Het ethisch manifest is een leidraad voor de omgang met klanten en de verbetering van incassoprocedures.

Lees verder


Bufferberekenaar

NIBUD – januari 2016

Onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ heeft het Nibud haar BufferBerekenaar geactualiseerd. Deze online rekentool geeft consumenten advies over de hoeveelheid geld die zij achter de hand zouden moeten houden om onverwachte uitgaven te kunnen opvangen. Dit bedrag is voldoende om noodzakelijke uitgaven te kunnen betalen zonder daarvoor een lening af te hoeven sluiten of ten koste te gaan van iemands leefstijl. De rekentool houdt rekening met uitgaven voor de vervanging van huisraad, onderhoud van de woning, onverwachte rekeningen en eventuele reparaties en vervanging van de auto.

Uit het Nibud onderzoek Geldzaken in de Praktijk (2015) onder 1.444 respondenten bleek dat ruim een derde van de mensen te weinig geld achter de hand heeft. Zo adviseert de Bufferberekenaar een alleenstaande met een bijstandsinkomen zonder auto om minimaal 3.300 euro achter de hand te hebben. Een derde van de Nederlanders heeft dat niet. Het Nibud raadt mensen daarom aan om maandelijks zo’n 10 procent van het inkomen apart te zetten. Bijvoorbeeld met een vaste spaaropdracht.

nibud.nl/bufferberekenaar


Meer jonge daklozen door
strenger beleid

Sociaal Bestek – 5 januari 2016

Mirjam Hakkenbroek, consulent dak- en thuislozen van de gemeente Delft, zegt: ‘Je hebt de typische zwervers, de mensen met een psychisch probleem en verslaafden. De bekenden van zorginstellingen en van de opvang. Maar de laatste maanden zien we een grote toename van wat wij vermijdbare daklozen noemen. Een heel ander type dakloze: zelfredzame mensen die door strenger beleid op straat zijn komen te staan.’ Opvang is voor deze nieuwe daklozen geen oplossing, omdat het probleem voortkomt uit landelijk beleid: de kostendelersnorm, een strenger huisuitzettingsbeleid, een tekort aan betaalbare woningen en toenemende barrières om iemand onderdak te geven.

Lees verder


Voorkomen van schuldenproblematiek bij jongeren met een lichte verstandelijke beperking

MEE – 5 november 2015

Jongeren met een licht verstandelijke beperking leven vaak bij de dag, kunnen moeilijk nee zeggen en vinden het lastig verleidingen te weerstaan. Met alle gevolgen van dien: misbruik, criminaliteit of overlast. MEE Nederland lanceerde donderdag 5 november 2015, een website met informatie over Smart met Geld, een project dat zich richt op het vergroten van de financiële weerbaarheid van jongeren met een licht verstandelijke beperking.

Lees verderUitgelicht

cover-de-eindjes-aan-elkaar knopen
Bestel de nieuwe editie!