Armoede en Schulden - kennisdossier

Kennisdossier Armoede en Schulden

In de dagelijkse praktijk van het sociaal domein zijn armoede en schulden prominent aanwezig. Sociale (wijk)teams constateren dat een groot deel van de mensen die ondersteuning zoeken (grote) financiële problemen hebben. Steeds meer huishoudens kampen met betalingsachterstanden. Zo verdubbelde het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening sinds het begin van de crisis.

De uitvoering en invulling van het armoede- en schuldenbeleid is sinds de decentralisaties voor een groot deel de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Hierbij wordt van de gemeenten verwacht dat zij integraal werken en burgers zo veel mogelijk ondersteunen bij hun maatschappelijke participatie. Niet alleen hebben gemeenten nieuwe taken gekregen, ze kijken ook aan tegen stevige bezuiniging op de daarvoor beschikbare middelen. Dat vraagt om inzet op preventie, nieuwe samenwerkingsverbanden, en onorthodoxe oplossingen.

Doel van het kennisdossier

Doel van het kennisdossier Armoede en Schulden is om bestuurders en beleidsmedewerkers te informeren over de actuele en meest relevante inhoudelijke kennis rondom het thema armoede en schulden. Hiervoor werkt Platform31 nauw samen met het Lectoraat Schulden en Incasso van de Hogeschool Utrecht. Voor het kennisdossier hanteren we de volgende uitgangspunten:

  • De informatie op de website wordt regelmatig geüpdatet
  • Via niet-politieke commentaren wordt de informatie geduid
  • Met weinig leeswerk wordt de essentie van de dossiers duidelijk
  • Duidelijke navigatie doordat elk dossier op dezelfde manier is opgebouwd
  • Verdiepende informatie via (hyper)links

Recent aan dossier toegevoegd:

Actueel

Vrijwilligers in de schuldhulpverlening: goedkoper kunnen ze het niet maken, wel beter

Zorg + Welzijn, 21 juni

Wat is de rol van vrijwilligers in de schuldhulpverlening? Saxion en de Universiteit Twente organiseerde een studiemiddag waarin ook de eerste bevindingen van een onderzoek werden gepresenteerd. De conclusie moet zijn dat het beeld nog verre van duidelijk is, maar dat er voldoende aanwijzingen zijn dat de inzet van vrijwilligers effectief is, zowel waar het gaat om het terugdringen van schulden, als om het bevorderen van financiële zelfredzaamheid.

Lees verder


Mobility Mentoring® in Hoogeveen als vliegwiel voor inrichting sociaal domein

Mobility Mentoring®, 19 juni

“Hoogeveen gaat aan de slag met baanbrekende aanpak in het sociaal domein”, kopte de gemeente Hoogeveen vorige maand naar aanleiding van hun start met de pilot Mobility Mentoring. De gemeente voert de pilot uit samen met stichting Welzijnswerk Hoogeveen en de GKB Drenthe. Met een looptijd van een jaar, richten zij de aanpak in eerste instantie op inwoners met financiële problemen die ook op andere leefgebieden problemen ervaren. Er wordt ingezet op minimaal 60 deelnemers. We interviewden Yvonne Wiltjer projectleider en adviseur Sociaal Domein bij Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen over hun plannen.

Lees verder


Wetsvoorstel tegen kaalplukken schuldenaars

Binnenlands Bestuur, 19 juni

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) heeft een wetswijzigingsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd dat tot een betere bescherming van schuldenaars moet leiden. Er komt onder meer een beslagvrij bedrag voor bankrekeningen, en er mag geen beslag meer worden gelegd als dat feitelijk niets oplevert.

Lees verder?


Huishoudens met kinderen kampen vaker en langer met toeslagschulden

Algemene Rekenkamer, 13 juni

Huishoudens met kinderen en huishoudens met een jaarinkomen tussen circa € 20.000 – € 71.000 (minimum – 2 x modaal) moeten het langst en vaakst te veel ontvangen toeslagen terugbetalen. Vaak volgt de ene terugvordering de andere op, waardoor voor deze groepen afbetaling een langdurige kwestie is. Bij deze huishoudens stapelen zulke toeslagschulden zich ook het meest op. Dat blijkt uit een onderzoek van de Algemene Rekenkamer, waarbij de gegevens zijn geanalyseerd van 7 miljoen huishoudens die in de periode van 2012 tot en met 2017 toeslagen ontvingen voor huur, zorg, kinderopvang en/of kindgebonden budget.

Lees verder


Gronings beleid bewindvoering doorstaat rechterlijke toets

Binnenlands Bestuur, 12 juni

De gemeente Groningen hoeft geen bijzondere bijstand te verstrekken aan twee stadjers die hun beschermingsbewind laten uitvoeren door een particuliere bewindvoerder. Dat oordeelt de rechtbank Noord-Nederland. Daarmee lijkt het Groninger beleid, met als doel de kosten voor bijzondere bijstand te drukken, een belangrijke rechterlijke toets te hebben doorstaan.

Lees verder


Leestips

Schuldenproblematiek en rechtspraak

Raad voor de Rechtspraak, februari 2019

Rechters maken zich zorgen over een grote groep Nederlanders die met schulden kampt en daardoor telkens weer in juridische procedures verwikkeld raakt. Die procedures lossen de problemen vaak niet op, maar maken ze eerder erger. De Rechtspraak wil daar verandering in brengen, onder meer door de inzet van een speciale schuldenrechter, betere voorlichting en toegang tot de rechter en samenwerking met onder meer gemeentes.

Lees verder

Zie ook: visiedocument Schuldenproblematiek en rechtspraak. (pdf, 271 KB)


Best (and worst) practices

Zaanstad: Pilot maatwerkbudget omgezet in vast beleid

Gemeente Zaanstad, 28 maart 2019
De pilot met het maatwerkbudget, waarmee inwoners vroegtijdig en snel ondersteund kunnen worden, wordt omgezet in vast beleid. ‘Zaanstad loopt met deze aanpak voorop en we hebben hiermee de afgelopen jaren heel veel mensen kunnen helpen. Ik ben blij dat we deze pilot na drie jaar kunnen omzetten in duurzaam beleid, waarmee hulp op maat onze standaard wordt’, zegt wethouder Songül Mutluer (Minimabeleid).

Lees verder


Uitgelicht