Armoede en Schulden - kennisdossier

Kennisdossier Armoede en Schulden

In de dagelijkse praktijk van het sociaal domein zijn armoede en schulden prominent aanwezig. Sociale (wijk)teams constateren dat een groot deel van de mensen die ondersteuning zoeken (grote) financiële problemen hebben. Steeds meer huishoudens kampen met betalingsachterstanden. Zo verdubbelde het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening sinds het begin van de crisis.

De uitvoering en invulling van het armoede- en schuldenbeleid is sinds de decentralisaties voor een groot deel de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Hierbij wordt van de gemeenten verwacht dat zij integraal werken en burgers zo veel mogelijk ondersteunen bij hun maatschappelijke participatie. Niet alleen hebben gemeenten nieuwe taken gekregen, ze kijken ook aan tegen stevige bezuiniging op de daarvoor beschikbare middelen. Dat vraagt om inzet op preventie, nieuwe samenwerkingsverbanden, en onorthodoxe oplossingen.

Doel van het kennisdossier

Doel van het kennisdossier Armoede en Schulden is om bestuurders en beleidsmedewerkers te informeren over de actuele en meest relevante inhoudelijke kennis rondom het thema armoede en schulden. Hiervoor werkt Platform31 nauw samen met het Lectoraat Schulden en Incasso van de Hogeschool Utrecht. Voor het kennisdossier hanteren we de volgende uitgangspunten:

  • De informatie op de website wordt regelmatig geüpdatet
  • Via niet-politieke commentaren wordt de informatie geduid
  • Met weinig leeswerk wordt de essentie van de dossiers duidelijk
  • Duidelijke navigatie doordat elk dossier op dezelfde manier is opgebouwd
  • Verdiepende informatie via (hyper)links

Recent aan dossier toegevoegd:

Actueel

Vijf Europese voorbeelden voor betere incasso

Binnenlands Bestuur, 15 januari 2019

Onderzoekers van Panteia hebben in andere Europese landen vijf verbeterpunten gevonden voor het rijksincassostelsel, dat meldt staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) aan de Tweede Kamer.

Lees verder

Zie ook: Verkennend onderzoek naar Europese incassomodellen


Leestips

Geld en Geweld, armoede en schulden in afhankelijkheidsrelaties

Fier, november 2018

Veel slachtoffers van geweld kampen met financiële problemen. En hulpverleners weten vaak niet wat te doen aan deze problematiek. Dit blijkt uit onderzoek van Fier. Fier deed ruim anderhalf jaar onderzoek naar dit thema en lanceerde het boek Geld en Geweld, armoede en schulden in afhankelijkheidsrelaties. Dit boek biedt hulpverleners inzicht in de wisselwerking tussen geld en geweld, en handvatten om financiële problemen van hun cliënten te signaleren en bespreekbaar te maken.

Lees verder


Best (and worst) practices

Brabants Dagblad, 3 november 2018

Schuldenproef Tilburg: aantal aanvragen drastisch gedaald. Maar is dat een goed teken?

Sinds de start van een Tilburgse proef met beschermingsbewind, in maart 2018, is het aantal aanvragen daarvoor drastisch gedaald.gemeenten: het Woudlopershandboek en het Woonkompas.

Lees verder

Uitgelicht

cover-de-eindjes-aan-elkaar knopen
Bestel de nieuwe editie!