Armoede en Schulden - kennisdossier

Kennisdossier Armoede en Schulden

In de dagelijkse praktijk van het sociaal domein zijn armoede en schulden prominent aanwezig. Sociale (wijk)teams constateren dat een groot deel van de mensen die ondersteuning zoeken (grote) financiële problemen hebben. Steeds meer huishoudens kampen met betalingsachterstanden. Zo verdubbelde het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening sinds het begin van de crisis.

De uitvoering en invulling van het armoede- en schuldenbeleid is sinds de decentralisaties voor een groot deel de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Hierbij wordt van de gemeenten verwacht dat zij integraal werken en burgers zo veel mogelijk ondersteunen bij hun maatschappelijke participatie. Niet alleen hebben gemeenten nieuwe taken gekregen, ze kijken ook aan tegen stevige bezuiniging op de daarvoor beschikbare middelen. Dat vraagt om inzet op preventie, nieuwe samenwerkingsverbanden, en onorthodoxe oplossingen.

Doel van het kennisdossier

Doel van het kennisdossier Armoede en Schulden is om bestuurders en beleidsmedewerkers te informeren over de actuele en meest relevante inhoudelijke kennis rondom het thema armoede en schulden. Hiervoor werkt Platform31 nauw samen met het Lectoraat Schulden en Incasso van de Hogeschool Utrecht. Voor het kennisdossier hanteren we de volgende uitgangspunten:

  • De informatie op de website wordt regelmatig geüpdatet
  • Via niet-politieke commentaren wordt de informatie geduid
  • Met weinig leeswerk wordt de essentie van de dossiers duidelijk
  • Duidelijke navigatie doordat elk dossier op dezelfde manier is opgebouwd
  • Verdiepende informatie via (hyper)links

Recent aan dossier toegevoegd:

Actueel

Meer dan helft huurtoeslagen en kindgebonden budgetten moet achteraf gecorrigeerd worden

CPB, 8 november 2019

Meer dan de helft van de uitbetaalde huurtoeslagen en kindgebonden budgetten moet achteraf gecorrigeerd worden. Drie op de tien huishoudens vraagt te veel aan en moet daarom achteraf terugbetalen. Ook is er sprake van niet-gebruik. Dit blijkt uit een zojuist verschenen onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) naar gebruik en niet-gebruik van toeslagen in Nederland.

Lees verder


Rotterdam: Hulpverleners maken armoede en schulden eerder bespreekbaar

Gemeente Rotterdam, 17 oktober 2019

Het bespreekbaar maken van geldproblemen is de eerste stap om iets aan armoede en schulden te doen. Bij veel mensen zit schaamte dit gesprek in de weg. Voor hulpverleners en andere professionals in de stad is er vanaf vandaag, de dag tegen de armoede, een koffertje met tips en tools beschikbaar om het gesprek met Rotterdammers over hun geldproblemen aan te gaan en hen te wijzen op passende hulp.

Lees verder


Samenvatting advies Raad van State over wijziging Wgs

Raad van State, 15 oktober 2019

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel dat regelt dat gemeenten gegevens kunnen ontvangen en verwerken voor het vroeg signaleren van schulden.

Lees verder


Wijziging Wet Gemeentelijke schuldhulpverlening naar Tweede Kamer

Tweede Kamer, 11 oktober 2019

Deze wetswijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening heeft met name betrekking op de uitwisseling van persoonsgegevens van burgers met problematische schulden. De wijziging is op 11 oktober naar de Tweede Kamer gestuurd.

Lees verder


Leestips

Kansen voor kinderen: een postcodetombola?

Save the Children | Defence for Children, oktober 2019

Het maakt uit waar in Nederland je woont als je te maken hebt met armoede onder kinderen.

Dit blijkt uit onderzoek dat Save the Children samen met Defence for Children uitvoerde. De vergoedingen voor kinderen uit een armoedemilieu verschillen sterk per gemeente. Soms zijn die verschillen zelfs groter dan 500 euro per vergoeding. Ook de lage-inkomensgrens stelt iedere gemeente anders vast. Dit zorgt voor kansongelijkheid en voor een nog kwetsbaardere positie van kinderen in armoede. In dit rapport een analyse van de armoede-aanpak per gemeente.

Lees verder


Best (and worst) practices

Financieel fitte werknemers

Financieel fitte werknemers, oktober 2019

Een financieel fitte werknemer verricht zijn werk met aandacht en heeft ruimte om vooruit te kijken. Dat is niet vanzelfsprekend: bij 62% van de werkgevers komt personeel met geldzorgen voor. Hoewel financiële fitheid in eerste instantie een verantwoordelijkheid is van de werknemer, kunt u als werkgever een belangrijke rol spelen.

Op deze website vindt u tools, checklists en doorverwijzingen naar passende en betrouwbare websites en (hulp)organisaties.

Lees verder