Op zoek naar de slimme burger


Donderdagavond 10 september 2015. De bovenzaal in Pakhuis de Zwijger loopt langzaam vol met studenten, bewoners, Smart City-professionals en familie van documentairemakers Dorien Zandbergen en Sara Blom voor de première van Smart City. Op zoek naar de slimme burger. Zij maakten in opdracht van het Centrum voor Urbane Studies en Pakhuis de Zwijger de documentaire over de ambitie van Amsterdam om een Smart City te worden.

De documentaire brengt de ambitie van Amsterdam in beeld om een Smart City te worden; een stad waarin slimme technologie ervoor zorgt dat deze duurzaam, veilig en comfortabel is en dat burgers invloed op hun omgeving kunnen uitoefenen. Aan de hand van het ‘Smart Citizen Kit’ experiment van de Waag Society, de Economic Board Amsterdam en Smart City Amsterdam bracht de film de belofte en realiteit van de Smart City in beeld.

Smart Citizen Kit

De Smart Citizen Kit is een klein kastje met sensoren dat bewoners in staat stelt de milieukwaliteit van de eigen omgeving te meten, te verzamelen en te delen. Doel is om bewoners te betrekken bij Smart City-technologie, ze eigen verantwoordelijkheid te geven en met behulp van sensoren de stad beter in kaart te brengen. De documentaire laat de worsteling zien tussen overheid en burger, tussen techniek en gebruiker en tussen droom en werkelijkheid.

Black box

Desondanks brengen de filmmakers een aantal dilemma’s in beeld waarmee overheden, bedrijven en bewoners worstelen in de Smart City. Dat wordt naderhand ook in de discussie duidelijk. Zo zijn de nieuwe technologische toepassingen van de Smart City voor veel eindgebruikers een ‘black box’. Zij stelden praktische vragen, zoals hoe de techniek werkt, maar ook meer abstractere vragen ten aanzien van privacy, eigendom van de data en het gebruik door derden.

Leren van het experiment

Na afloop werd duidelijk dat experimenteren met nieuwe technologische toepassingen in de Smart City pas zinvol is als we de zin en onzin van deze toepassingen ontdekken. Wat vaak ontbreekt, ook in dit geval, is hoe we van het experiment kunnen leren en hoe deze lessen kunnen bijdragen aan het opschalen van toepassingen in de toekomst. Maar ook: hoe ga je om met het spanningsveld tussen koplopers en volgers in de Smart City. Is de Smart City alleen weggelegd voor diegene die al een voorsprong hebben in termen van kennis, geld en netwerk of is het mogelijk een brug te slaan naar diegenen die achterblijven? Door de focus op experimenten, living labs en innovatie laat de overheid hier momenteel een verantwoordelijkheid liggen om haar rol te pakken in de Smart City van de toekomst.

Zelf de film zien? Dat kan:
Kennisontwikkeling Smart Cities samen op één plek

Platform31 organiseert het online platform Smart Cities met als doel de kennisontwikkeling over Smart Cities in Nederland op één plek samen te brengen in een kennisdossier en het debat hierover aan te jagen. Zo ontstaat er op termijn een online community rondom dit thema.

Zijn we volgens u een project of onderwerp vergeten of hebben we uw netwerk gemist in de berichtgeving? Wij stellen het op prijs als u contact met ons opneemt.

tweets Smart Cities