ICT als basis van alle beleidsvraagstukken van IenM


Laatst, in de trein van Amsterdam naar Den Haag, telde ik hoe vaak mijn online verbinding wegviel. Bij 32 ben ik opgehouden met tellen. Straks kunnen we ons niet meer veroorloven dat we even uit de lucht zijn. Zeker nu ICT steeds grote invloed op heeft op de manier waarop we met elkaar werken, hoe we met elkaar omgaan en hoe we ons gedragen. Het biedt enorme kansen voor slimme oplossingen op vele terreinen.

Goede ICT-toepassingen vormen de basis van alle beleidsvraagstukken van het ministerie van Infrastructuur & Milieu. ICT is in de volle breedte van het woord verworden tot een nieuwe productiefactor. Daarnaast staat digitalisering synoniem voor vernieuwing met legio mogelijkheden. Neem het dichtlopen van de stedelijke gebieden. Hoe kom je in en uit een drukke stad als Utrecht? Het heeft geen enkele zin om nog meer asfalt aan te leggen. In plaats daarvan moeten we gebruik maken van slimme technologie, zoals zelfrijdende auto’s en drones voor beter verkeersmanagement. Het is een kwestie van tijd voordat een verkeersmanagementsysteem, de drukte in de stad waarneemt en die informatie real time doorgeeft aan de bestuurder. Of voertuigen die via sensoren in contact staan met andere auto’s en zijn aangesloten op enorme datastromen. En wat te denken van digitale lichtstrepen op de weg in plaats van de traditionele kalkstrepen. Hiermee kunnen we het gebruik van asfalt veel efficiënter maken. De techniek en de middelen zijn binnen handbereik.

Het spreekt voor zich dat onze datanetwerken altijd up and running moeten zijn. Gelukkig is Nederland toebedeeld met het beste aansluitnetwerk ter wereld. Minpunt is dat het merendeel van de huishoudens is aangesloten op oude asymmetrische netten. Dit zorgt voor beperkte capaciteit. Over tien jaar kan dat echt niet meer.

Op termijn komt onze concurrentiepositie onder druk te staan. Kijk bijvoorbeeld naar China, waar onlangs 190 miljard euro is uitgetrokken voor glasvezel van huis tot huis. Dat maakt het debat over de randvoorwaarden voor smart cities noodzakelijk. Hoe ziet de infrastructuur en ruimte van de stad van de toekomst eruit? Hoe zorgen we ervoor dat we daarmee economisch internationaal aan de bal blijven? Ik hoop dat het online platform Smart Cities een inspirerende bijdrage gaat leveren aan het beantwoorden van deze vragen.


Hans Tijl
Ministerie van Infrastructuur en MilieuOnline platform Smart Cities

Bekijk nu het vernieuwde online platform Smart Cities. Dit platform heeft tot doel de kennisontwikkeling over Smart Cities in Nederland op één plek samen te brengen in een kennisdossier en het debat hierover aan te jagen. Vormt u samen met ons een online community?Kennisontwikkeling Smart Cities samen op één plek

Platform31 organiseert het online platform Smart Cities met als doel de kennisontwikkeling over Smart Cities in Nederland op één plek samen te brengen in een kennisdossier en het debat hierover aan te jagen. Zo ontstaat er op termijn een online community rondom dit thema.

Zijn we volgens u een project of onderwerp vergeten of hebben we uw netwerk gemist in de berichtgeving? Wij stellen het op prijs als u contact met ons opneemt.

tweets Smart Cities