Deel deze pagina via:

Het online platform Smart Cities is mogelijk gemaakt door

Logo min IenM 234x66

Smart people: Guus Derks

Slimme technici zijn de bouwvakkers in smart cities. Zij maken onze toekomstige steden smart dankzij de handige inzet van techniek. Daarvoor is kennis nodig evenals flexibiliteit, creativiteit, ondernemerschap en onderwijs. In deze rubriek stelt een aantal Smart People zich voor. Aan het woord: Guus Derks, Ambassadeur Smart Cities, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Op welke manier houdt u zich bezig met smart cities?

“Als Ambassadeur Smart Cities houd ik me vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bezig met het bouwen van internationale netwerken om het Nederlandse bedrijfsleven voet aan de grond te geven binnen het internationale speelveld. Nederland heeft een groot aantal interessante technologieën, maar het bestaat nog uit puzzelstukjes, het volledige beeld ontbreekt in vele gevallen. De kracht van Nederland ligt in het integraal benaderen van problemen en deze kunnen omvormen naar nieuwe businesscases.

De software en de hardware dienen van elkaar te worden losgetrokken. Vergelijk het met een smartphone: de hardware (telefoon) is de stad, die allerlei sensoren en actuatoren bevat. De apps die op de smartphone draaien creëren echter de waarde van een telefoon. Met name Apple en Google beschikken over een omgeving waarin datastromen en waardes uit sensoren en het aansturen van actuatoren beschikbaar zijn gemaakt voor derden om applicaties op te ontwerpen. Dit zou ook mogelijk moeten zijn voor de stad. Zo ontstaat een programmable city. Dit brengt een groot standaardisatie vraagstuk met zich mee. Om dit in goede banen te leiden hebben we massa nodig, die we binnen internationale netwerken kunnen krijgen. Dit heeft een aantal interessante gevolgen:

  • De markt breekt open voor MKB’ers, want wanneer men voldoet aan de standaarden, past men in het systeem.
  • Innovatie versnelt, omdat er minder inspanning nodig is om systemen te integreren tot businesscases. Binnen het energiesysteem wordt opslag gedefinieerd als iets wat een bepaalde hoeveelheid stroom kan opslaan en afgeven. De achterliggende technologie maakt dan niet meer uit, dit kan bijvoorbeeld een stuwmeer, vliegwiel of de zeezoutbatterij van Dr. Ten zijn."

Wat betekent de smart city voor u?

“Vanaf de jaren 90 vindt er een omslag plaats naar digitaal werken. Inmiddels is het niet meer voor te stellen dat men zonder computer werkt. Smart cities is geen doel op zich, maar een manier van stedelijke ontwikkeling; hoe kan technologie worden aangewend voor de ontwikkeling van onze woonomgeving? Onze steden zijn immers gebouwd in een tijd dat we nog geen beschikking hadden over de technologie die we nu wel hebben. De toepassing van de state-of-the-art technologie in steden zal vanzelfsprekend worden in onze stedelijke ontwikkeling. Over een afzienbare tijd zal het de norm zijn om steden zo te ontwikkelen. Zullen we het dan nog wel smart cities noemen? Of spreken we dan gewoon van stedelijke ontwikkeling?”

Hoe ziet u de belangrijkste opgave ten aanzien van smart cities?

“Ik zie samenwerking als een grote uitdaging. Zowel binnen de stad, binnen Nederland als internationaal. Ook standaardisatie vormt een belangrijke opgave."

Wat wilt u uw toekomstige generaties graag meegeven?

“Steden kunnen fantastisch zijn om in te leven. Omdat steden een steeds grotere invloed uitoefenen op de ontwikkeling van het milieu en daarmee op onze leefomgeving in grotere zin, is het van groot belang dat we op een verstandige manier met steden omgaan. Het moment dat je je realiseert dat we onze aarde niet hebben geërfd van onze (groot)ouders, maar deze lenen van onze (klein)kinderen, verandert je hele manier van kijken.”

Wat mag er volgens u absoluut niet in een smart city ontbreken?

“De samenwerking binnen de vijfhoek burger, lokale overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en nationale overheid bepaalt het succes van een smart city. Daarnaast mag standaardisatie natuurlijk niet ontbreken."

Kennisontwikkeling Smart Cities samen op één plek

Platform31 organiseert het online platform Smart Cities met als doel de kennisontwikkeling over Smart Cities in Nederland op één plek samen te brengen in een kennisdossier en het debat hierover aan te jagen. Zo ontstaat er op termijn een online community rondom dit thema.

Zijn we volgens u een project of onderwerp vergeten of hebben we uw netwerk gemist in de berichtgeving? Wij stellen het op prijs als u contact met ons opneemt.

tweets Smart Cities