Deel deze pagina via:

Het online platform Smart Cities is mogelijk gemaakt door

Logo min IenM 234x66

Nederland als de nieuwe Silicon Valley?

Tussen 15 tot 17 november 2016 kwamen ruim zeshonderd steden bij elkaar in Barcelona om hun Smart City-strategie en projecten te presenteren. Ook de Nederlandse delegatie was vertegenwoordigd, bestaande uit ruim zeventig gasten van acht gemeenten en ongeveer twintig bedrijven, kennisinstellingen en koepelorganisaties.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zorgde voor een goed gevuld programma met presentaties, workshops en een excursie naar de levendige voorstad Sant Cugat. De innovatiemissie eindigde met een driedaags congres en een beurs waar Nederlandse steden met één gezicht naar buiten traden. Fatiha Alitou, innovatiemakelaar van de Digitale Steden Agenda, hield een journaal bij van dag tot dag.

13 november

Voor de officiële start van het driedaagse congres kwam al op zondagavond de Nederlandse delegatie bijeen, onder wie veel programmamanagers en directeuren die zich bezighouden met smart cities en innovatie. Aan energie, ambitie en een tikkeltje chauvinisme geen gebrek. Hoofddoel was van elkaar leren en laten zien welke kwaliteiten Nederland in huis heeft. Eén lid van de delegatie veronderstelde zelfs dat Nederland wel eens de nieuwe Silicon Valley kan worden. De randvoorwaarden en de positieve energie zijn er in elk geval. De avond eindigde met een terechte erkenning voor de inspanningen van Brigitte Hulscher, programmamanager smart cities van de gemeente Utrecht. In een zeer korte periode wist zij steden te mobiliseren voor deze missie en hen te overtuigen om gezamenlijk te investeren in het Holland Paviljoen.

Nederlandse delegatie

14 november

De maandag startte met een presentatie van DOXA, opdrachtnemer voor het smart city beleid van Barcelona. Puntsgewijs presenteerde het bedrijf haar strategie bestaande uit tien stappen, beginnend bij het kiezen van een focus en een langetermijnvisie: ‘a self sufficient city of productive neighbourhoods at human speed inside a hyper connected zero emission metropolitan area’. Voor Barcelona een duidelijke missie, wat eigenlijk neerkomt op people, planet, profit. Blijkbaar biedt een brede visie al voldoende focus voor een strategie. Goed om te weten dat bijvoorbeeld Utrecht goed op weg is met hun slim, gezond, groen (en connected) ambitie.

In Barcelona is een smart city overigens een doel op zich. De stad gelooft in een holistische aanpak en haar transformatieplan bestaat uit maar liefst twintig programma’s en ruim tweehonderd projecten. Een smart city draait hierbij duidelijk om de hele stad en niet alleen om het gemeentebestuur. De aanjagers van het smart city-gedachtengoed geloven bijvoorbeeld erg in het verbinden en betrekken van burgers, door maatschappelijk nut te creëren en hierin concrete voortgang te laten zien. Hiervoor namen ze de Olympische Spelen van 1992 als startpunt: hoe kan een stad zich in twintig jaar transformeren tot smart city?

Den Haag sprak vol lof over de wijze waarop Barcelona haar heldere visie beeldend maakte, haar goede rapportagestructuur en het linken van de strategie aan maatschappelijk nut. Barcelona laat zien waar ze progressie maakt en welke doelen ze wil bereiken. Rotterdam gaf aan dat het voor een gemeente niet makkelijk is om na tientallen jaren sectoraal werken te moeten omschakelen naar een integrale werkwijze. Later bleek dat niet íedereen onder de indruk was van de strategie en de veelheid aan projecten. Sommigen vonden dat de stad overal de stempel smart cities op zet, terwijl het veelal bestaande projecten zijn die passen onder die brede doelstelling. Anderen vonden het juist een goed idee om smart city-projecten te identificeren en saamhorigheid te creëren. Door ze onder een ‘smart paraplu’ te plaatsen, maken ze horizontaal leren mogelijk. Alleen een bestuurlijke aanjager ontbreekt nog.

Congres DSA

15 – 17 november

Het officiële congres dat op 15 november startte, stond vooral in het teken van een gezamenlijk en herbruikbaar paviljoen voor Nederland. Amersfoort, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten hadden elk een dubbel scherm waarop ze hun Smart City-strategie en -projecten konden presenteren. Bovendien waren er vanuit elke stad bedrijven en start-ups aanwezig. Bijzonder was dat al die steden als BV Nederland naar buiten traden. Dit was ook de expliciete wens van Brian Benjamin, programmamanager smart cities in Den Haag. Voor hem is aanwezigheid op de beurs vooral van meerwaarde voor de kleine bedrijven in de stad en biedt het kansen voor partnerschappen. Zo wist een van de bedrijven uit de Nederlandse delegatie twee ‘vandalismevrije solar bankjes’ met oplaadpunten aan de locoburgemeester van Sant Cugat te slijten. Overigens hadden veel deelnemende bedrijven vooral oog voor de aanwezige Nederlandse gemeenten.

It’s all about people

Wat vooral bleef hangen is dat smart cities om mensen gaat. Ook in Nederland is de shift van smart cities naar smart citizen op congressen al merkbaar. De techniek en mogelijkheden ervan kennen we, de focus ligt nu veel meer op community building, samenwerking en kennisdeling. Die maken innovaties toepasbaar, gewenst of aansluitend op maatschappelijke behoeftes. Dan is Nederland als de nieuwe Silicon Valley niet een ambitie die past in het aangescherpte en verzachte beeld van een smart city.

Fatiha Alitou
Fatiha Alitou, Digitale Steden Agenda

Kennisontwikkeling Smart Cities samen op één plek

Platform31 organiseert het online platform Smart Cities met als doel de kennisontwikkeling over Smart Cities in Nederland op één plek samen te brengen in een kennisdossier en het debat hierover aan te jagen. Zo ontstaat er op termijn een online community rondom dit thema.

Zijn we volgens u een project of onderwerp vergeten of hebben we uw netwerk gemist in de berichtgeving? Wij stellen het op prijs als u contact met ons opneemt.

tweets Smart Cities