Update: Nationale Smart City-strategie

Een slimme overheid is op haar toekomst voorbereid

Blog: Willemieke Hornis
adviseur bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu

De ontwikkeling van smart cities levert nieuwe vragen en opgaven op. Ook op de terreinen van IenM zal onder invloed van technologie veel veranderen. De digitale transitie is sterk gerelateerd aan transities op het gebied van mobiliteit, klimaat, energie, grondstoffen en verstedelijking.

Lees verder


Smart City-strategie Nederland: this is the moment

Nederlandse steden die de ambitie hebben om uit te groeien tot smart cities, doen daarbij idealiter een beroep op een toegewijd netwerk van bedrijven en kennisinstellingen. Partners die gemeentebesturen helpen hun sociale, fysieke en economische issues het hoofd te bieden. In de realiteit wordt kennis uit succesvolle projecten lang niet altijd optimaal benut. Hierdoor ontwikkelen de pareltjes en good practices zich onvoldoende tot grootschalige toepassingen.Steden, bedrijven en kennisinstellingen zijn klaar voor een nationale strategie smart cities.

Lees verder


Handen op elkaar voor samenwerking

Interview met Peter Molengraaf, Alliander

Diverse overheids-, kennis,- en marktpartijen werken momenteel samen aan de nationale Smart City-strategie die in februari 2017 wordt aangeboden aan de minister-president. Het strategiedocument is een belangrijke stap om de handen op elkaar te krijgen voor meer samenwerking tussen steden, aldus Peter Molengraaf, CEO van Alliander en een van de initiatiefnemers van de strategie.

Lees verder


Utrecht haalt inspiratie voor Smart City-strategie in Barcelona

Het Rijk, steden, bedrijfsleven en kennisinstellingen bundelen de krachten bij de ontwikkeling van een nationale Smart City-strategie. Ook de gemeente Utrecht werkt mee.

Brigitte Hulscher, programmanager Marketing, Digital Innovation & Smart Cities hoopt de bouwstenen voor de nieuwe strategie onder andere te vinden bij het Smart City Expo World Congress in Barcelona.

Lees verder


Smart people: Guus Derks

Slimme technici zijn de bouwvakkers in smart cities. Zij maken onze toekomstige steden smart dankzij de handige inzet van techniek. Daarvoor is kennis nodig evenals flexibiliteit, creativiteit, ondernemerschap en onderwijs.

In deze rubriek stelt een aantal Smart People zich voor. Aan het woord: Guus Derks, Ambassadeur Smart Cities, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Lees verder


Smart City Standards – strategie en ontwikkeling

Veel Nederlandse steden, universiteiten, bedrijven, overheden en netwerken zijn actief op het domein van smart cities, met ieder hun eigen doelen en expertise. Om complementair aan elkaar te werken, kansen beter te benutten en gezamenlijk de transitie te maken, wordt door een samenwerkingsverband gewerkt aan de NL Smart City-strategie. NEN zal als een van de partners – en als kernteamlid – voor de actielijn standaardisatie de verbinding maken met de Nederlandse Standaardisatie AdviesGroep Smart Cities (SAG-SC).

Lees verder


Nederland als de nieuwe Silicon Valley?

Van 13 tot 18 november 2016 vond de innovatiemissie Global Smart City plaats in Barcelona. De Digitale Steden Agenda maakte onderdeel uit van de Nederlandse delegatie, die bestond uit 8 gemeenten en ongeveer 20 bedrijven, kennisinstellingen en koepelorganisaties. De missie in Barcelona eindigt met een driedaags congres en een beurs, waar Nederlandse steden zich hebben verenigd om als één naar buiten te treden. Fatiha Alitou van de Digitale Steden Agenda deed verslag.

Lees verder


tweets Smart Cities


Kennisontwikkeling Smart Cities samen op één plek

Platform31 organiseert het online platform Smart Cities met als doel de kennisontwikkeling over Smart Cities in Nederland op één plek samen te brengen in een kennisdossier en het debat hierover aan te jagen. Zo ontstaat er op termijn een online community rondom dit thema.

Zijn we volgens u een project of onderwerp vergeten of hebben we uw netwerk gemist in de berichtgeving? Wij stellen het op prijs als u contact met ons opneemt.