Nederland: een slim land met slimme steden

Hoewel Nederland een goed ontwikkeld investeringsklimaat heeft voor digitale toepassingen, verliest onze concurrentiepositie aan terrein (png). Het is daarom van nationaal belang om de digitale ontwikkeling van Nederland te blijven stimuleren en te benutten voor de sociaal-economische opgaven, zoals zorg, onderwijs en dienstverlening. Met de inzet van technologie voor het versterken van de kwaliteit van leven en werken in onze steden. Zodat Nederland op termijn kan uitgroeien tot een slim land met slimme steden.

Een aantal vraagstukken waarop het online platform het debat wil voeren
zijn onder andere:

Versterken internationale concurrentiepositie

Hoe kunnen we succesvol van de vele Smart City-experimenten leren en zo het opschalen en implementeren van innovaties versnellen, zodat we onze internationale concurrentiepositie versterken. Met name de beschikbaarheid van breedband internet om deze transitie te kunnen faciliteren is hierbij van belang.

Toekomstig gebruik van stad en regio

Hoe kan technologie bijdragen aan het toekomstig gebruik en kwaliteit van stad en regio zoals;

  • Verdichting van onze steden zonder de bereikbaarheid, leefbaarheid en kwaliteit te verliezen,
  • Slimmer inzetten van technologie om de leefbaarheid en kwaliteit in krimpgebieden te behouden,
  • Benutten van duurzame slimme mobiliteit om de bereikbaarheid en kwaliteit in stad en regio te vergroten,
  • Slim benutten van de kansen van de mogelijkheden die het ‘internet of things’ biedt voor stedelijk beheer en management van verlichting, energie, warmte, veiligheid en afval in de publieke ruimte.

Gemeenschappelijk handelingsperspectief

Hoe krijgen we zicht op het vereiste handelingsperspectief die vraagstukken ten aanzien van de Smart City kunnen aanpakken. Op dit moment ontbreekt er nog een gemeenschappelijk perspectief op verschillende onderdelen zoals:

  • Wat is onze nationale visie en ambitie ten aanzien van de Smart City en op welke wijze kunnen we deze bereiken?
  • Aan welke normen en waarden, zoals privacy, toegang en beschikbaarheid van data en dreigende digitale tweedeling, moet de Smart City voldoen?
  • Hoe kunnen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen samenwerken in het waarmaken van onze ambities, kennisdelen en opschalen en het binnenhalen van (Europese) investeringen?


tweets Smart Cities


digital index 234
Digital Evolution Index (klik op afbeelding voor vergroting)