Must reads


Smart City? Graag. Maar dan wel met bewuste burgers!

Platform31 (2018)

Platform31 heeft een verkennend, inventariserend onderzoek uitgevoerd naar het perspectief van gemeenten en inwoners op dataverzameling in de openbare ruimte. Aan de hand van vijf casestudies is verkend hoe gemeenten sensoren en data inzetten voor verschillende stedelijke vraagstukken.

Lees de publicatieSlimme steden: het belang van data voor steden

Platform31 (2018)

Technologie verandert zichtbaar en onzichtbaar onze steden: de manier waarop we leven en werken, onze leefomgeving inrichten en ons organiseren. Bij slimme steden komen digitalisering en verstedelijking samen. Met slimme technologie en gebruik van big data, maken we de stad aantrekkelijker, duurzamer
en leefbaarder. Lees het artikel van Janneke ten Kate en David Louwerse uit de publicatie De economische agenda voor stad en regio.

Lees het artikel Slimme steden: het belang van data voor steden (pdf)

Internationalisering

“Sinds begin 2016 is Nederland voorzitter van de Europese Unie. Daarbij staat de Urban Agenda centraal, waarin het delen van best practices tussen steden, lidstaten en de Commissie wordt gestimuleerd. De verwachting is dat we hiermee de slimme stedelijke ontwikkeling in Europa bevorderen. Deze special gaat in op de kracht van onze Nederlandse steden in internationaal perspectief.

Lees verder

tweets Smart Cities