Deel deze pagina via:

Het online platform Smart Cities is mogelijk gemaakt door

Logo min IenM 234x66

Digitale Delta – Een stevige opstartfase


Joost de Haan – Hoogheemraadschap van Delfland


Het Digitale Delta project streeft ernaar water en klimaatdiensten laagdrempelig en grootschalig beschikbaar te stellen voor bewoners en waterschappen. Dit vereist een nauwe samenwerking en een sterke sturing op uitwisseling. Binnen het Digitale Delta project hebben onder andere de Unie van Waterschappen, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Hoogheemraadschap van Delfland, TU/d en IBM het Digitale Delta Consortium opgericht. Na een succesvolle start maakt het project zich op voor de tweede fase. Joost de Haan (Heemraadschap van Delfland) vertelt over zijn ervaringen met het project opstartfase en de geplande stappen om tot meer innovatie in de watersector te komen..
.tweets Smart Cities