Deel deze pagina via:

Het online platform Smart Cities is mogelijk gemaakt door

Logo min IenM 234x66

Het metabolisme van onze stad als handvat voor slimme stedebouwkunde

9 oktober 2014

“In what type of city would we like to live?”. In het eerste deel van de publicatie ‘Smart about Cities’ van Maarten Hajer en Ton Dassen komt deze vraag ruim aan bod. Hajer pleit in deze inleiding voor slimme stedenbouw in plaats van de huidige vraag en aanbod gerichte kijk op smart cities. Volgens hem staat de stedelijke ontwikkeling met smart cities aan de vooravond van een grote transformatie, maar missen we het historisch inzicht en hebben we geen goed beeld van de stromen die het dagelijkse leven in de stad begeleiden.

Hij vergelijkt de huidige uitdaging met die van de 19e eeuwse transformatie naar een hygiënische leefbare stad en de moderne stad van de CIAM waarin nieuwe technieken en materialen de mogelijkheid boden om alle stedelingen betaalbare toegang te bieden tot ruimte, licht en groen. Beide perioden van transformatie zijn ingezet vanuit een dringende noodzaak en nieuwe technieken die het aanpakken ervan mogelijk maakten. De mensen die indertijd werkten aan deze ontwikkelingen deden dat met een helder beeld voor ogen van de stad waar ze in wilden leven.

Efficiëntie als enig argument is daarom volgens Maarten Hajer onvoldoende en gaat voorbij aan de sociale, ruimtelijke, organisatorische en technische complexiteit van de stad. In het tweede deel van het boek wordt nauwgezet het metabolisme van vooral Nederlandse steden en regio’s in beeld gebracht en in een globaal kader geplaatst. Mooi detail is dat het tweede deel begint met demografie, de mens, en eindigt met energie. Door de combinatie van graphics en een tekstuele toelichting geeft het tweede deel een mooi inzicht in het stedelijk metabolisme van Nederland en het kader waarin deze is ontstaan.

Samen vormen deze twee delen de lezer een boek dat dieper in gaat op het mogelijke nut en noodzaak van smart cities en dat tegelijk ruimte biedt om lekker doorheen te bladeren of als handboek dient om verder onderzoek te onderbouwen. Wel vragen de graphics en het onderwerp om meer interactiviteit. De wereld is in verandering en data kan regelmatiger, al dan niet real time gemeten worden. Ik kan niet wachten tot alle graphics en informatie realtime de ontwikkelingen in Nederland weergeven en meegroeien. Want bij een pleit voor een goede kennis van het metabolisme van de stad verwacht je eigenlijk dat de gegeven inzichten ook levend en bruikbaar gemaakt worden.

Smart about Cities – visualizing the challenge for 21st century urbanism

Auteur: Ton Dassen, Maarten Hajer
Uitgever: nai010, PBL
ISBN: 978-94-6208-148-2
tweets Smart Cities