Deel deze pagina via:

Het online platform Smart Cities is mogelijk gemaakt door

Logo min IenM 234x66

Archief

nieuws, artikelen en verslagen 2013-2014


Eindhoven wint call in Horizon 2020

Afgelopen 7 oktober werden de drie winnaars van de smart cities call van Horizon2020 bekend gemaakt. Een van deze winnaars is het TRIANGULUM partnerschap. In dit partnerschap bundelen Eindhoven, Manchester en Stavanger hun krachten om de komende vijf jaar samen smart city toepassingen te ontwikkelen, testen en toepassen. De komende weken bepaalt de Europese Unie hoeveel geld TRIANGULUM krijgt vanuit Horizon2020. Het consortium heeft in totaal 6,4 miljoen Euro aangevraagd.

Lees verder


We onderschatten de hoofdrolspeler

Verslag Smart Thinking 2, smart citizenship
17 oktober, Eindhoven


De onderschatting van de hoofdrolspeler, de burger is immens. Bewoners die zich groeperen willen de hoofdrol pakken en doen dat ook gewoon. Wat het lastig maakt is dat we in een samenleving terecht zijn gekomen waarin partijen zich verenigd hebben tot een hoofddoelstelling, terwijl daarbuiten de relevante vraagstukken liggen.

Lees verder


Laat steden naar zichzelf kijken zoals winkelende oude dames doen

blog Esther Slegh, Platform31

De ongrijpbaarheid van het begrip smart cities zorgt er mede voor dat het gesprek over de wenselijkheid ervan niet plaatsvindt. Ja, de keuze voor smart cities wordt in steden volmondig gemaakt, maar daar stopt het debat. Wat er vervolgens in dat kader ontstaat is eigenlijk niet zo belangrijk meer, zolang het maar inspeelt op de behoefte om te scoren met smart cities.

Lees verder


Het metabolisme van onze stad als handvat voor slimme stedebouwkunde

“In what type of city would we like to live?”. In het eerste deel van de publicatie ‘Smart about Cities’ van Maarten Hajer en Ton Dassen komt deze vraag ruim aan bod. Hajer pleit in deze inleiding voor slimme stedenbouw in plaats van de huidige vraag en aanbod gerichte kijk op smart cities.

Lees verder


Het geheim van de slimme stad

Smart Cities roepen al gauw het beeld op van efficiënte steden vol met sensoren
en technische snufjes. Maar of dat slimme steden zijn is nog maar de vraag. Een slimme stad gelooft vooral in zichzelf en in de ideeën van de mensen die er wonen, werken en ondernemen. Een slimme stad maakt daarom werk van collectieve intelligentie.

Lees verder


Ontwikkelaars moeten zich weerstand tegen nieuwe technologie aantrekken

De introductie van nieuwe technologieën in de samenleving roept niet zelden weerstand op. Een van de lessen die overheden hieruit getrokken hebben is dat burgers en ngo’s eerder betrokken moeten worden. Maar dan moet er ook bij de technologie-ontwikkelaars iets veranderen.

Lees verder


Smart Cities. Big data, civic hackers, and the quest for a new utopia

In de recente hausse aan boeken over steden en hoe belangrijk die wel niet zijn, ontbreekt ook het onderwerp Smart Cities niet. Een van die boeken is van de hand van Anthony Townsend. Townsend geldt als een internationale expert en is een veelgevraagd adviseur van steden en spreker op congressen.

In het boek Smart Cities geeft Townsend op een vlotte, essayistische manier zijn perspectief op de ontwikkelingen rondom Smart Cities. Hij windt geen doekjes om zijn standpunt.

Lees verder


Smart Cities en de kunst van het opschalen

“Als je Smart wegstreept bij Smart Cities, wat mis je dan?” Met deze vraag opende Geert Teisman het kennisgesprek over Smart Cities. Aan tafel zaten 10 personen die allemaal vanuit een andere invalshoek betrokken zijn bij kennisontwikkeling rond het thema Smart Cities. Het antwoord kwam grofweg neer op het volgende: Met de toevoeging van ‘Smart’ wordt de complexiteit van Cities beter hanteerbaar. Of die complexiteit nu bestaat uit nieuwe samenwerkingsverbanden of een efficiënter gebruik van systemen, grondstoffen en de bestaande infrastructuren, dat is nog een open vraag. In ieder geval helpen techniek en ICT ons om voorheen onmogelijk complexe vraagstukken met schijnbaar simpele oplossingen aan te pakken.

Lees hier het verslag kennisbijeenkomst nr.1
tweets Smart Cities