Deel deze pagina via:

Het online platform Smart Cities is mogelijk gemaakt door

Logo min IenM 234x66

Artikelen

Datawandelen door de slimme stad

Door Fadi Hirzalla (Erasmus Universiteit Rotterdam / Kenniswerkplaats Urban Big Data) en Liesbet van Zoonen (Erasmus Universiteit Rotterdam / Centre for BOLD Cities)

Een ouderwetse stadswandeling is misschien wel het beste middel om burgers en beleidsmakers te laten zien wat het betekent om in een datagedreven slimme stad te wonen.

Lees verder in Sociale Vraagstukken (september 2018)Urban Agenda: gemeente Eindhoven versterkt digitaal leiderschap

Digitalisering kan burgers en overheid helpen om maatschappelijke opgaven versneld aan te pakken. Maar waar te beginnen als je weet dat alles met alles samenhangt? De gemeente Eindhoven kiest ervoor om innovatie toe te passen in Europees verband, met als leidraad de Urban Agenda.

Lees verder in inGovernment (juni 2018, pp 21-23)‘Smart City’ Den Haag zet stappen

Den Haag heeft de afgelopen maanden ambitieuze stappen gezet op het gebied van Smart City. De samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek in het CBS Urban Data Center/Den Haag heeft als doel beschikbare data beter te gebruiken om effectiever beleid te
kunnen maken. De samenwerking met Eneco en Eurofiber in ‘Living Lab
Scheveningen’ richt zich op het experimenteren met Smart City dienstverlening in de openbare ruimte.

Lees verder in GOV magazine (pdf) (juni 2018, pp 30-32)

en de artikelen:


Technologie voor beter leven in de stad

Technologie voor beter leven in de stad: een dubbelinterview met Elphi Nelissen (TU Eindhoven) en Frans Vogelaar (Academy of Media Arts Cologne)

Lees verder in BPD Magazine (2018, pp 8-21)archief nieuws, artikelen en verslagen 2013-2015


Steden gevraagd voor deelname aan mondiale enquête over hun visie op standaarden voor Smart Cities

Steden en hun internationale netwerkorganisaties worden momenteel wereldwijd door ISO geraadpleegd om hun visie te delen over de rol en behoefte aan standaarden bij Smart Cities. NEN is gevraagd om de verspreiding van de enquête en de deelname van vijf tot tien Nederlandse steden te verzorgen. Steden die de enquête, bestaande uit zes vragen, willen invullen kunnen zich melden bij NEN. De deadline voor het invullen van deze enquête is 10 mei. Mondiale inzichten worden naderhand gedeeld.

Lees verder


Resultaten van de beleidsverkenning
Smart Cities in krantvorm

Afgelopen week presenteerde het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (directie ruimtelijke Ontwikkeling) een krant met daarin informatie
over de resultaten van de door hen uitgevoerde beleidsverkenning Smart Cities.

Lees verder


Smart Urban Regions of the Future – op zoek naar kennisontwikkeling tussen onderzoek en praktijk

Wie op zoek is naar nieuwe mogelijkheden voor kennisontwikkeling en -uitwisseling rond het thema ‘smart cities’ kan terecht bij twee actuele calls for proposals in het kader van Smart Urban Regions of the Future. Met de calls worden wetenschappers en praktijkpartijen, zoals grote gemeenten, opgeroepen om gezamenlijk onderzoeksvoorstellen te ontwikkelen.

Lees verder


Deadline van pre-proposals voor de ENSCC Call is al over 3 weken!

Afgelopen december opende de call voor de derde JPI Urban Europe ‘ERA-NET Smart Cities en Communities (ENSCC). Op dinsdag 17 maart moeten de ‘pre-proposals’ binnen zijn.

Lees verder


Hoe innovatief is de Nederlandse Watersector?

Van innovatie naar implementatie

Zijn de Nederlandse waterschappen nu innovatief
of niet? En wat kan de Nederlandse waterschappen nog innovatiever maken? Op 10 december 2014 kwam een diverse groep mensen uit de Nederlandse waterwereld bij elkaar. Samen gingen we in debat over innovatie in de watersector.

Lees verder


Technologie en leegstand; wat kunnen we er mee?

Waar vroeger een leegstaand gebouw zonder veel moeite een invulling vond, kunnen eindgebruikers nu kiezen. En er is meer dan genoeg om uit te kiezen. Maar is leegstand een probleem? En voor wie? Zowel bij leegstand als bij smart cities vindt een omslag in het denken plaats.

Lees verder


Wie ontwerpt de slimme steden van de toekomst?

‘Productiemiddelen’ worden dankzij digitalisering en innovatie steeds toegankelijker voor een groot publiek. Ze stellen burgers in staat om steeds meer zelf te doen en zichzelf te organiseren in kleine gemeenschappen van gelijkgestemden: flexibel en ad hoc. De grootste uitdaging voor de toekomst van de steden is te komen tot een geïntegreerde visie en een multidisciplinaire aanpak.

Lees verder


Oproep aan nieuwe Europese Commissie:
“Vergeet Smart Cities niet!”

Volgens een in Brussel gevestigde denktank, het Centre for European Policy Studies (CEPS), kunnen steden, en in het bijzonder ’smart cities’, slimme steden, een katalysator zijn voor
de economische, sociale en duurzame ontwikkeling van Europa.

Lees verder


ICT als ‘growth enabeler’ – statement van Neelie Kroes

Sinds begin november is Neelie Kroes vice-voorzitter van de Europese commissie af. Gedurende de vijf jaar dat zij deze positie heeft mogen bekleden was de ‘Digitale Agenda van Europa’ haar portefeuille. Vlak voor het verstrijken van haar termijn deed zij nog een oproep in het kader van Smart Cities. Hierin wordt de waarde van ICT voor Smart Cities initiatieven benadrukt en wordt opgeroepen hier sterk en effectief op te blijven investeren.

Lees verder


Verslag congres Open Data Smart Cities: 6 November 2014

Op 6 november 2014 is een congres gehouden
om open data van de (rijks) overheid en Smart City-concepten aan elkaar te verbinden. De organisatie bestond uit een team van EZ, BZK, I&M en ECP.
De Stichting Digitale Steden Agenda (DSA) is ingezet om het programma en logistieke zaken te regelen.

Lees verder


Innovatie-estafette 2016 – living lab smart cities

‘Living lab voor smart cities’, dat wordt de Innovatie-estafette die culmineert in een beursdag op 14 april 2016, aldus Siebe Riedstra en Maarten Camps, secretarissen-generaal van de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken gisteren tijdens de Innovatieconferentie in de Ridderzaal.

Lees verdertweets Smart Cities