Het online platform Smart Cities is mogelijk gemaakt door

Logo groot png2
Logo min IenM 234x66

Deel deze pagina via:


Online platform Smart Cities

Digitalisering en verstedelijking versmelten in Smart Cities

Technologie verandert zichtbaar en voelbaar onze steden: de wijze waarop we leven en werken, onze leefomgeving inrichten en de manier waarop we ons organiseren. Bij Smart Cities komen digitalisering en verstedelijking samen. Slimme technologie en slimme mensen maken de stad aantrekkelijker, duurzamer en leefbaarder.

Platform31 organiseert samen met het ministerie van Infrastructuur & Milieu, de G32, Digitale Steden Agenda, NEN (Nederlands Normalisatie-instituut) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) het online platform Smart Cities. Met als doel de kennisontwikkeling over Smart Cities in Nederland op één plek samen te brengen in een kennisdossier en het debat hierover aan te jagen. Zo ontstaat er op termijn een online community rondom dit thema.

Lees hier meer over de focus van het online platform Smart Cities.

Recent aan dossier toegevoegd:


Slimme steden: het belang van data voor steden

Platform31 (2018)

Technologie verandert zichtbaar en onzichtbaar onze steden: de manier waarop we leven en werken, onze leefomgeving inrichten en ons organiseren. Bij slimme steden komen digitalisering en verstedelijking samen. Met slimme technologie en gebruik van big data, maken we de stad aantrekkelijker, duurzamer
en leefbaarder. Lees het artikel van Janneke ten Kate en David Louwerse uit de publicatie De economische agenda voor stad en regio.

Lees het artikel Slimme steden: het belang van data voor steden (pdf)

tweets Smart Cities