Publicaties

cover-de-wooncooperatie-als-verhuurder

De wooncoöperatie als verhuurder

Deze notitie geeft per variant – zelfstandige woonvereniging, dochteronderneming en beheercoöperatie – de wettelijke kaders aan waar een wooncoöperatie als verhuurder mee te maken krijgt. Tevens wordt beschreven hoe het proces binnen de nieuwe organisatie ingericht kan worden en op welke wijze je kan afwijken van het reguliere systeem.

Lees verder

cover-Juridische-leidraad-voor-de-oprichting-van-een-wooncooperatie

Juridische leidraad voor de oprichting van een wooncoöperatie

Om initiatiefnemers bij dit proces te helpen, ontwikkelde Platform31 een juridische leidraad voor de oprichting van een wooncoöperatie. Hierin staat beschreven welke stappen doorlopen moeten worden en welke keuzes het collectief daarbij heeft.

Lees verder

cover-de-wooncooperatie-als-dochteronderneming

De wooncoöperatie als dochteronderneming

Sinds juli 2015 is de wooncoöperatie opgenomen in de Woningwet, als vorm waarmee sociale huurders meer zeggenschap en zelfbeheer beheer kunnen voeren over hun woningen. Platform31 onderzocht of en hoe de b.v.-constructie voor wooncoöperaties kan werken.

Lees verder


Tussen droom en daad

Laatste tussenrapportage van het Actieprogramma Wooncoöperaties 2015-2018

In deze rapportage geven de leden van het actieprogramma en de stuurgroep inzicht in de voortgang en resultaten van het actieprogramma Wooncoöperaties.

Lees verder (pdf, 0,7 MB)


P31 Wooncoop-magazine-cover

De wooncoöperatie, die komt er wél

In dit magazine kijken we terug op de ontwikkelingen van de wooncoöperatie van de afgelopen jaren samen met institutionele spelers en initiatiefnemers. De ervaringen van zes voorbeelden worden besproken.

Lees verdercover-hoe-krijg-ik-als-wooncooperatie-financiering-voor-ons-initiatief
Hoe krijg ik als wooncoöperatie financiering voor ons initiatief?

Financiering is voor veel initiatiefnemers van wooncoöperaties een ingewikkeld thema waarmee ze een onbekende wereld betreden. Deze notitie is bedoeld om ze op weg te helpen in het proces.

Lees verderDSC 9092
Intentieverklaring wooncoöperatie

Platform31 stelde een sjabloon op voor een intentieverklaring voor de verkenningsfase van een wooncoöperatie.

Lees verderWooncooperatie
Notitie: De wooncoöperatie en de gemeente

Deze notitie legt uit wat een wooncoöperatie is, welke meerwaarde het op de lokale (en regionale) woningmarkt kan hebben en wat een gemeente aan concrete handvaten heeft om initiatieven van de grond te krijgen.

Lees verdercover-hoe-richt-je-een-wooncooperatie-op

Hoe richt je een wooncoöperatie op?

De handreiking is bedoeld voor iedereen die een wooncoöperatie wil beginnen, om welke reden dan ook. Het helpt je om het proces te overzien en de goede stappen daarin te maken.

Lees verderCover Zeggenschap over je eigen huurwoning

Zeggenschap over je eigen huurwoning

In deze verkenning van de beheercoöperatie richten we ons op de randvoorwaarden en aandachtspunten voor bewoners en woningcorporaties bij het opstarten van een initiatief.

Lees verderOp weg met de wooncoöperatie

Cover-op-weg-met-de-wooncooperatie

Ontwikkelingen en lessen van de koplopers

Platform31 kijkt samen met de initiatiefnemers uit het experimentenprogramma ‘Nieuwe kansen voor de wooncoöperatie’ terug op de ontwikkelingen die de koplopers in de afgelopen twee jaar doorlopen hebben. Het geeft een mooie inkijk in de processen die rond het oprichten van een wooncoöperatie spelen.

Lees verder

De wooncoöperatie: vijfstappenplan voor woningcorporaties

Voorkant De wooncooperatie vijfstappenplan voor woningcorporaties In juli 2015 kreeg de wooncoöperatie voor het eerst een wettelijke borging in de Woningwet. Daarmee is een stap gezet in de ontwikkeling van deze organisatievorm binnen de Nederlandse volkshuisvesting. Wat betekent dit concreet? Wat kan er wel en niet? Platform31 en Aedes ontwikkelden speciaal voor corporaties het vijfstappenplan voor woningcorporaties.

Lees verderWooncoop WOONCOOP
Beschrijving van een zoektocht naar de nieuwe woningbouwcoöperatie

Wat als we een nieuwe woningbouwcoöperatie zouden oprichten? Deze vraag stelden architecten en onderzoekers van DUS en Partizan Publik zich eind 2011. Voor zzp-ers en andere jonge creatieven in Amsterdam zat de woningmarkt toen stevig op slot. Collectief kopen en huren, zoals ruim 100 jaar geleden, zou uitkomst kunnen bieden, zo was het idee. In november 2014 werd een eerste tussenstand van de zoektocht gepubliceerd. Al zijn er nog veel open eindjes, de wooncoop is hiermee weer een stapje dichterbij gekomen.

Lees verder


De Wooncooperatie - Adri Duivesteijn De Wooncoöperatie

Essay Adri Duivesteijn, 2013
bron: www.adriduivesteijn.nl

“Concreet betekent deze toezegging dat uitwerking wordt gegeven aan mijn pleidooi voor een tussenvorm tussen koop en huur, die (meer) mensen in staat stelt zelf inhoud te geven aan de eigen woon- en leefomgeving; een pleidooi dat ik in 2013 expliciteerde in het essay ‘Op weg naar een zichzelf organiserende samenleving’.” Een belangrijke mijlpaal in onze ruimtelijke ordening.

Lees verder


Wooncooperatie Middeninkomens WoonCoöperatie voor Middeninkomens

De rechtsvorm coöperatie voor lagere middeninkomens is een mogelijkheid voor woningcorporaties om hun niet-DAEB vastgoed over te dragen: de WoonCoöperatie voor Middeninkomens (wCM). De financiering neemt meer tijd in beslag dan verwacht en de ‘WoonCoöperatie voor Middeninkomens’ is daarom nog niet gestart. De verkenning van de haalbaarheid heeft echter een schat aan informatie opgeleverd. De initiatiefnemers willen dit graag met u in dit rapport delen.

Lees verder

Experts wooncoöperatie

De ontwikkeling van een wooncoöperatie vergt kennis en vaardigheden waarbij professionele ondersteuning vrijwel altijd gewenst en noodzakelijk is. Daarnaast zijn wooncoöperaties binnen het bestaande woonstelsel in Nederland een dusdanig nieuw fenomeen dat er nog veel uitgezocht en ontwikkeld moet worden. Om wooninitiatieven en woningcorporaties te helpen een expert in de hand te nemen, maakte Platform31 een selectie.

Vijfstappenplan

Platform31 en Aedes ontwikkelden speciaal voor corporaties het vijfstappenplan voor woningcorporaties.