Contact


Binnen het programma werkt Platform31 samen met een groot aantal partijen zoals woningcorporaties, gemeenten, bewonersverenigingen en experts op gebied van coöperatief wonen, zelfbeheer en particulier opdrachtgeverschap.

In het koploperstraject is geen plaats meer voor nieuwe initiatieven, maar u kunt zich altijd als kennispartner bij de ontwikkeling van de handreiking aansluiten.

Neem voor meer informatie over het programma contact op met Niels Gastkemper.
Experts wooncoöperatie

De ontwikkeling van een wooncoöperatie vergt kennis en vaardigheden waarbij professionele ondersteuning vrijwel altijd gewenst en noodzakelijk is. Daarnaast zijn wooncoöperaties binnen het bestaande woonstelsel in Nederland een dusdanig nieuw fenomeen dat er nog veel uitgezocht en ontwikkeld moet worden. Om wooninitiatieven en woningcorporaties te helpen een expert in de hand te nemen, maakte Platform31 een selectie.

Vijfstappenplan

Platform31 en Aedes ontwikkelden speciaal voor corporaties het vijfstappenplan voor woningcorporaties.