Kennisdossier De wooncoöperatie

De coöperatieve vereniging is een opkomende organisatievorm onder burgerinitiatieven, ook in het wonen. Hoewel Nederland al een aantal wooncoöperaties kent, is het voor veel mensen nog onbekend terrein.

Om de ontwikkeling ervan een stap verder te brengen is meer bekendheid nodig. Bekendheid met het begrip wooncoöperatie, met de mogelijkheden om er één op te richten, maar ook met achtergrondinformatie over de politieke en maatschappelijke context. Platform31 werkt aan de ontwikkeling van de wooncoöperatie binnen de volkshuisvesting. Dit kennisdossier biedt allereerst primaire informatie over de wooncoöperatie, maar is er zeker ook ruimte voor verdieping.

Gerelateerd nieuws

Delft: Nieuwe woonvorm: de wooncoöperatie

Er komt mogelijk een nieuwe woonvorm in Delft: de wooncoöperatie. Bedoeld voor mensen met een kleinere beurs hebben of die niet in staat zijn om een woning te kopen. Wethouder Karin Schrederhof (Wonen) en Eric Amory en René Schalk van de Coöperatie middeldure huurwoningen Leeuwenhoek in oprichting hebben hiervoor een intentieovereenkomst ondertekend. De coöperatie wil 33 betaalbare huurappartementen in Nieuw Delft bouwen.

Lees verder (Gemeente Delft, 8 oktober 2019)


De woongroep: wonen als een rijke in Amsterdam

Wooncoöperatie De Nieuwe Meent moet straks laten zien dat Amsterdammers met een middeninkomen betaalbaar en goed kunnen wonen als ze bereid zijn in een woongroep te trekken. Ze werken aan een nieuw gebouw.

Lees verder (Het Parool, 2 oktober 2019)


Amsterdam: Ruim baan voor wooncoöperaties

De gemeente Amsterdam gaat de groei van het aantal wooncoöperaties in de stad stimuleren. De komende 2 jaar starten 15 tot 20 wooncoöperaties met huurwoningen in het sociale en middensegment. Het aantal coöperatieve woningen moet in de jaren daarna oplopen tot 7.000 in 2025 om daarna door te groeien tot 40.000 coöperatieve woningen in 2040.

Lees verder (gemeente Amsterdam, 23 september 2019)


Maarten van Poelgeest aanjager Amsterdams Actieplan Wooncoöperaties

Het Amsterdams Actieplan Wooncoöperaties moet zorgen voor steun aan op te richten wooncoöperaties. Nu krijgen wooncoöperaties vaak te maken met financiële en organisatorische problemen. Maarten van Poelgeest is aangesteld als aanjager van dit plan, vanwege zijn betrokkenheid bij het landelijke actieprogramma Wooncoöperatie bij Platform31. Dat heeft het het college van B en W in een brief aan de gemeenteraad laten weten.

Lees ook: Oud-wethouder moet wooncoöperaties aanjagen (Het Parool, 29 maart 2019)


Beleidsregel experiment verkoopregels wooncoöperaties

In 2016 heeft de toenmalige minister voor Wonen & Rijksdienst met de ‘Beleidsregel experiment verkoopregels wooncoöperaties’ de grootste belemmeringen voor verkopen van woningen door toegelaten instellingen aan wooncoöperaties weggenomen. Het experiment is op 31 december 2018 afgelopen. Omdat per 1 januari 2019 slechts sprake was van een beperkt aantal voorbeelden van een succesvolle vervreemding van woongelegenheden met korting aan een opgerichte wooncoöperatie en hiermee een evaluatie niet mogelijk was is besloten om de beleidsregel te verlengen (tot 1 januari 2022) c.q. het experiment voort te zetten, teneinde de effecten ervan wel te kunnen evalueren. Daarnaast is besloten om de voorwaarden in de beleidsregel op enkele punten aan te passen en hiermee passende waarborgen te creëren zodat de kans op het weglekken van maatschappelijk bestemd vermogen wordt geminimaliseerd. Waardoor het experiment ook voor de verkopende toegelaten instellingen aantrekkelijker is gemaakt.

Lees verder (Ministerie van BZK, 15 juli 2019)


Maarten van Poelgeest aanjager Amsterdams Actieplan Wooncoöperaties

Het Amsterdams Actieplan Wooncoöperaties moet zorgen voor steun aan op te richten wooncoöperaties. Nu krijgen wooncoöperaties vaak te maken met financiële en organisatorische problemen. Maarten van Poelgeest is aangesteld als aanjager van dit plan, vanwege zijn betrokkenheid bij het landelijke actieprogramma Wooncoöperatie bij Platform31. Dat heeft het het college van B en W in een brief aan de gemeenteraad laten weten.

Lees ook: Oud-wethouder moet wooncoöperaties aanjagen (Het Parool, 29 maart 2019)


Model-bestuursverklaring verantwoording intermediaire verhuur

Intermediaire verhuurders verhuren woningen voor corporaties. Zij mogen bij de verantwoording over de toewijzingen gebruik maken van een bestuursverklaring. Dat is gebonden aan bepaalde voorwaarden. Welke voorwaarden dat zijn, staat in de toelichting bij de zogenoemde model-bestuursverklaring. Naast zorg- en maatschappelijke instellingen mogen sinds april 2018 ook leegstandbeheerders de verklaring gebruiken.

Lees verder (Autoriteit woningcorporaties, 18 februari 2019)


De Warren bewijst: wooncoöperatie als ontwikkelvorm werkt

De Warren is de eerste zelfbouw-wooncoöperatie in Nederland. ‘De bank heeft vertrouwen, bewoners zijn niet overgeleverd aan de markt en bouwen als huurders van hun eigen complex vermogen op’, zegt het landelijk Expertteam Woningbouw.

Lees verder (Stadszaken,5 november 2018)


Woongroep Boschgaard realiseert zelf sociale huurwoningen met wijkcentrum

Het is de droom van woongroep Boschgaard: het voormalige buurthuis De Patio aan het Mgr. Van Roosmalenplein omtoveren naar duurzame sociale huurwoningen voor groepswonen, mét wijkcentrum. Zayaz is eigenaar van De Patio, en onderzocht samen met Boschgaard of die droom haalbaar is. De uitkomst van dat onderzoek was positief.
Daarom ondertekenden beide partijen op 10 september een samenwerkingsovereenkomst.

Boschgaard voert zelf de ontwikkeling, bouw én het beheer uit. En wordt hiermee één van de eerste wooncoöperaties van Nederland.

Lees verder (Persbericht Zayaz, september 2018)


Betaalbaarheid in coöperatieve woningbouw

Artikel over betaalbaarheid van wonen, met aandacht voor coöperatieve pioniers in Vlaanderen en voorbeelden in Zwitserland, Duitsland en Nederland.

Lees verder (Vlaams vakblad Ruimte, mei 2018)


Wooncoöperatie De Warren geselecteerd voor zelfbouwpilot IJburg

Wooncoöperatie De Warren mag op het Centrumeiland van IJburg 20 sociale huurwoningen en 16 middeldure huurwoningen realiseren. De gemeente Amsterdam heeft de groep geselecteerd uit drie inzendingen voor een coöperatief woonproject op de nieuwbouwlocatie. De bouw start halverwege 2019.

Lees verder (NUL20, 18 april 2018)


Het Rotterdams Woongenootschap kan bouwen op de Lloydpier

Op de Lloydpier in het Lloydkwartier is grond gereserveerd voor fundamenteel anders wonen in Rotterdam. De Gemeente Rotterdam stelt er ruimte beschikbaar voor een nieuwe wooncoöperatie. Dat betekent in een notendop: betaalbaar én kwalitatief duurzaam wonen voor gezinnen, midden in de stad.

Lees verder (Rotterdams Woongenootschap, 11 april 2018)

Lees ook: Nieuw woonconcept moet middengroepen in Rotterdam vasthouden (Cobouw, 12 april 2018)


Actie-onderzoek voor betere ondersteuning van collectief wonen

Hoe kunnen we de ontwikkeling van collaborative housing (wonen met een vorm van gezamenlijkheid) in Nederland ondersteunen, door te leren van Nederlandse pionierservaringen en van internationale voorbeelden? Dat is de hoofdvraag van het SURF-project van het onderzoeksteam van Vincent Gruis en Darinka Czischke (TUD).

De onderzoekers werken nauw samen met de Amsterdamse woningcorporaties De Key en Rochdale, de Amsterdamse organisatie voor bewonersondersteuning Woon! en het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS).
Lees verder (SURF, februari 2018)

Zie ook: website Co-Lab Research


Copekcabana en Ymere: principeakkoord over beheer woonblokken Van der Pek

Copekcabana en Ymere hebben een principeakkoord gesloten voor het beheer van twee huizenblokken met in totaal dertig sociale huurwoningen in de Van der Pekbuurt in Amsterdam-Noord. De panden blijven eigendom van de corporatie. Wel nemen de leden van Copekcabana een aantal beheertaken over, zoals het onderhoud van de panden en de binnentuin. Voor het gebruik van de panden wordt een collectieve huur betaald.

Lees verder (Copekcabana, februari 2018)


Intentieovereenkomst Het Rotterdams Woongenootschap en Timpaan

De stap van initiatief naar realisatie kan gezet worden voor eerste bouwproject van de nieuwe Rotterdamse wooncoöperatie: Het Rotterdams Woongenootschap heeft op 22 januari een intentieovereenkomst getekend met maatschappelijk ontwikkelaar Timpaan die is gericht op de ontwikkeling van circa 100 tot 200 aantrekkelijke, duurzame en betaalbare gezinsappartementen voor de middengroep in of rond het centrum van Rotterdam.

Lees verder


Ministerie van BZK: Kamerbrief financiering (woon)coöperaties

Steeds meer burgerinitiatieven ontwikkelen zich tot maatschappelijke ondernemingen, waarmee ook steeds meer geld gemoeid is. Als nieuwe instituties blijkt het echter niet zo makkelijk een lening te krijgen van een bank. De Tweede Kamer verzocht de ministers van Binnenlandse Zaken en Financiën daarom enige tijd geleden knelpunten en mogelijkheden voor overheidssteun te verkennen. Ook wooncoöperaties horen hiertoe, aldus een toezegging van de minister voor Wonen en Rijksdienst op een motie uit oktober 2016.

In de afgelopen anderhalf jaar zijn vanuit de ministeries verschillende onderzoeken uitgevoerd en activiteiten opgezet. Als afronding van dit proces stuurde minister Dijsselbloem van Financiën op 12 juli 2017 een brief naar de Tweede Kamer over de Financiering coöperaties met een maatschappelijk doel. De kamerbrief gaat in op zowel zorg-, woon- als energiecoöperaties en constateert dat het vinden van financiering voor initiatieven wordt bemoeilijkt door hun nieuwheid, gebrekkige kennis en ervaring en moeite met het rond krijgen van de businesscase. Deze bevindingen liggen in lijn met wat de deelnemers binnen het actieprogramma Wooncoöperaties ondervinden. Het programma van Platform31 beoogt hierin stappen te zetten, zoals ook aangegeven in de kamerbrief. Onder andere een werkgroep met de Rabobank, woningcorporaties, experts en het ministerie van BZK, werkt aan financieringsconstructies. Later dit jaar zal een eerste model, waarbij het experiment met de verkoopregels vanuit woningcorporaties cruciaal is, gepresenteerd worden. Hiermee kunnen veel van de huidige knelpunten voor initiatieven worden opgelost. Platform31 zet zich in ieder geval tot eind 2018 om de wooncoöperatie een positie te geven binnen de Nederlandse volkshuisvesting.

De volledige kamerbrief is te lezen via deze link.


Artikel Het Parool: ‘De Ymeres moeten van hun monopolie af’

Sociale verhuurders vergeten hun taak door niet mee te werken aan wooncoöperaties als Copekcabana, schrijft Adri Duijvestein, oud-lid van de Tweede en Eerste Kamer voor de PvdA.


Artikel NRC: “Deze huurders worden straks hun eigen huurbaas”

In de Haagse Roggeveenstraat kopen huurders hun eigen straat en redden daarmee hun huizen van de sloop. Huurders in andere steden willen dat ook wel. „Maar dan moet de corporatie wel meewerken.”


NOS bij start groot onderhoud Dekemahiem

De NOS was vorige week aanwezig bij de start van het groot onderhoud dat de Vereniging Doarpskorporaasje Jirnsum laat uitvoeren aan Dekemahiem. Het is nu een jaar geleden dat de VDJ de 25 woningen van Dekemahiem kocht van Elkien en daarmee van de sloop wist te redden. Landelijk gezien was dit een unieke gebeurtenis. Vorige week was het moment gekomen dat er gestart kan worden met het groot onderhoud aan de woningen.


De wooncoöperatie als nieuwe vorm van zelfbeheer

Een wooncoöperatie is vorm van wonen waarin de zeggenschap en zelforganisatie van de bewoners voorop staat. Deze nieuwe vorm van (huur)wonen is in Nederland nog vrij nieuw, en er is nog veel kennis en ervaring nodig om de wooncoöperatie ook in ons land tot een succes te maken. Daarom organiseerde Omslag op 25 maart een Aanloopdag over wooncoöperaties, met medewerking van Bernard Smits. Zo’n 25 deelnemers beleefden een pittig-informatieve middag.

Experts wooncoöperatie

De ontwikkeling van een wooncoöperatie vergt kennis en vaardigheden waarbij professionele ondersteuning vrijwel altijd gewenst en noodzakelijk is. Daarnaast zijn wooncoöperaties binnen het bestaande woonstelsel in Nederland een dusdanig nieuw fenomeen dat er nog veel uitgezocht en ontwikkeld moet worden. Om wooninitiatieven en woningcorporaties te helpen een expert in de hand te nemen, maakte Platform31 een selectie.

Vijfstappenplan

Platform31 en Aedes ontwikkelden speciaal voor corporaties het vijfstappenplan voor woningcorporaties.