Parkeren

Kennisdossier Klein wonen

Gemeenten beschikken vaak over parkeernormen die zijn opgenomen in bijvoorbeeld bestemmingsplannen of in beleidsnotities. Die normen gelden in beginsel ook bij kleine woningen. Vaak hanteren gemeenten voor kleine woningen dezelfde normen als voor andere woningen, terwijl dit vanuit de feitelijke parkeerbehoefte bij kleine woningen echter niet altijd nodig is. Het is daarom verstandig voor initiatiefnemers en ontwikkelaars om in een heel vroeg stadium met de gemeente in overleg te treden over een realistische parkeernorm.

De basis van deze parkeernormen is niet wettelijk vastgelegd, maar ligt veelal besloten in de richtlijnen die door het CROW zijn opgesteld. In de richtlijnen maakt het CROW voor woningen onder meer onderscheid naar de ligging van een gebied (zoals centrum, woonwijk), het type gebied (zoals hoogstedelijk, dorps, landelijk), het soort woning (zoals grondgebonden, appartement) en het prijsniveau (zoals goedkoop, middelduur, duur). De richtlijnen geven een parkeerbehoefte per woning, waarbij het cijfer is opgebouwd uit een parkeerbehoefte voor de bewoner(s) en voor de bezoeker(s). Het CROW presenteert deze cijfers ook als richtlijnen en niet als norm: situaties kunnen immers verschillen per locatie door specifieke omstandigheden. Dit betekent bijvoorbeeld dat bij woningen die specifiek voor alleenstaanden gerealiseerd worden, een lagere parkeernorm logisch kan zijn. Hetzelfde kan gelden als op een locatie gebruik gemaakt gaat worden van deelauto’s, of als een locatie bovengemiddeld bereikbaar is met het openbaar vervoer. In het laatste geval is het wel van belang dat in de parkeerrichtlijnen de bereikbaarheid met het openbaar vervoer al is verwerkt: hoogstedelijk heeft een lagere parkeernorm dan dorps; dit geldt ook voor centrumgebieden.

De richtlijnen blijven in ontwikkeling. Zo is recent een richtlijn toegevoegd voor zelfstandige kamerverhuur (niet-studenten), met een parkeerrichtlijn van 0,5 parkeerplaatsen per woning. Ook zijn er richtlijnen opgenomen voor niet-zelfstandige verhuur. Door op de juiste manier gebruik te maken van dit soort gegevens, kan met gezond verstand naar de behoefte van de parkeervoorzieningen worden gekeken.

Lees ook het Verslag van deelsessie over klein wonen en parkeren door Danny van Beusekom (Goudappel Coffeng) tijdens de bijeenkomst Klein wonen, de hype voorbij? op 16 juni 2017.

Klein wonen