Bouwbesluit

Kennisdossier Klein wonen

Om te beginnen: het Bouwbesluit vormt geen belemmering voor het realiseren van kleine woningen. Het moet er wel voor zorgen dat ook kleine woningen voldoen aan bepaalde minimum kwaliteitseisen met betrekking tot veiligheid, bescherming van de gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en bescherming van het milieu. Daarmee levert het Bouwbesluit wel een aantal aandachtspunten op voor kleine woningen.

Lichtere eisen bij particulier opdrachtgeverschap

Als een nieuwe (kleine) woning in particulier opdrachtgeverschap wordt gebouwd, zijn overigens niet alle voorschriften van het Bouwbesluit van toepassing. De overheid verwacht dat de particuliere bouwer die de woning zelf bewoont, geen beschermende voorschriften nodig heeft zoals aan een projectontwikkelaar of een ontwikkelende bouwondernemer wel worden gesteld. Er is vrijstelling gegeven van de nieuwbouwvoorschriften voor bruikbaarheid, daglichttoetreding, trappen en hellingbanen, afscheidingen van vloeren, trappen en de verplichte aansluiting op het distributienet voor elektriciteit, gas en warmte. Voor een uitgebreide toelichting, zie de handreiking Bouwbesluit & woning.

Maatvoering

In een digitaal overzicht zijn de regels met betrekking tot oppervlakten en maatvoering uit het Bouwbesluit op een rij gezet. Hierbij maken we een onderscheid naar standaardwoningen, woonwagen, woningen die door een particulier worden gebouwd en tijdelijke woningen (woningen die voor maximaal 15 jaar worden gebouwd).
Tijdens de bijeenkomst op 16 juni 2017 gaf Joost Pothuis van Arcadis een toelichting op de (on)mogelijkheden voor klein wonen vanuit het Bouwbesluit 2012. Zo gelden er bijvoorbeeld verschillende minimale afmetingen voor verschillende type woningen.

  • Reguliere woning: 18 m2 verblijfsgebied + 2,2 m2 toilet/badkamer= 20,2 m2
    Buitenberging individueel 5 m2 of 1,5 m2/woning gemeenschappelijk;
  • Studentenwoning: 15 m2 verblijfsgebied + 2,2 m2 toilet/badkamer= 17,2 m2
    Buitenberging ‘functioneel’;
  • Particulier opdrachtgeverschap: 10m2 verblijfsgebied + 0,64m2 toilet= 10.64 m2

Lees ook het verslag van de deelsessie over klein wonen het Bouwbesluit door Joost Pothuis (Arcadis) tijdens de bijeenkomst Klein wonen, de hype voorbij? op 16 juni 2017.

Gelijkwaardigheidsbeginsel

Het gelijkwaardigheidsbeginsel uit het Bouwbesluit 2012 biedt mogelijkheden om een andere invulling te geven aan een vereiste prestatie in het Bouwbesluit. Voorwaarde hierbij is dat het alternatief gelijkwaardig is aan de bedoeling van de vereiste prestatie en aan het beoogde effect. De initiatiefnemer moet dit bij de gemeente aannemelijk maken, waarna de gemeente het alternatief mag toestaan.
Overigens is door de minister van Wonen en Rijksdienst de Adviescommissie toepassing en gelijkwaardigheid bouwvoorschriften in het leven geroepen, die kan adviseren bij eventuele geschillen rondom de toepassing van de bouwregelgeving.
De ervaringen van de gemeente Almere bij de BouwExpo Tiny Housing leren dat de huidige regels binnen het Bouwbesluit in combinatie met het gelijkwaardigheidsbeginsel genoeg ruimte bieden om tiny houses te realiseren.

Klein wonen