Publicaties

Kennisdossier: Klein wonen

Klein wonen

“Wordt klein wonen het nieuwe gewoon?” De publicatie legt het proces en de resultaten van de ideeënprijsvraag BouwEXPO Tiny Housing in Almere vast in een rijk geïllustreerde uitgave.

Lees verder

Klein wonen: trend of hype?

Bart Dopper en Esther Geuting, Klein wonen: trend of hype? Een verdiepende visie op Microwonen en Tiny Housing (pdf), Stec Groep, 2017.

Klein wonen krijgt veel aandacht in het nieuws en lijkt populair. Ontwikkelaars bouwen kleine woningen op stedelijke plekken voor starters op de woningmarkt. Beleggers oriënteren zich op kleinere woningen dan een paar jaar geleden. Gemeenten zien in klein wonen soms ook een invulling bij tijdelijk ruimtegebruik, op leegstaande terreinen of in bestaande gebouwen als box-in-box. Corporaties bouwen sinds de herziene Woningwet steeds kleiner. Met de aantrekkende woningmarkt roept dit de vraag op of deze ontwikkeling structureel is of veel meer ‘incidenteel’, gepaard gaande met conjuncturele schommelingen. Is sprake van een verandering van vraag vanuit woningzoekenden of is er wat anders aan de hand?

Download de publicatie (pdf)


Ontwerplab Min of meer: microwoningen

Ontwerplab Min of meer: microwoningen (pdf), Architectuurcentrum Amsterdam, 2017.

De druk op de stad neemt toe: een steeds groter wordend aantal mensen wil wonen in Amsterdam. Microwoningen spelen in op deze tendens en bieden betaalbare woonruimte op een klein oppervlak. Wonen op 35 m2: welke implicaties heeft dit voor een stad als Amsterdam? In oktober en november 2016 stond het fenomeen centraal bij Architectuurcentrum Amsterdam.

Download de publicatie (pdf)Smart Small Living

Maarten Hoorn en Rob Kotte, Smart Small Living, Platform31, 2016.

Smart small living is een woonvorm die uitgaat van kleiner en slimmer wonen, bijvoorbeeld door het gemeenschappelijke gebruik van voorzieningen. Smart small living voorziet in de behoefte van diverse groepen, is geschikt voor de transformatie van leegstaande gebouwen en sluit aan op trends als flexibel bouwen en blurring. Desondanks lijkt de regelgeving hier nog niet voldoende rekening mee te houden.

Download de publicatie


Urs Peter Flückiger, How Much House?
Thoreau, Le Corbusier and the Sustainable Cabin
, Birkhauser, 2016.

The space we live in, reduced to a minimum, has been fascinating us for generations – the writer Thoreau lived in a self-built hut in the forest from 1845-1847. In 1952, Le Corbusier built a hut at the Côte d’Azur for himself and his wife. Inspired by this, Urs Peter Flückiger, together with his students, built an ecologically and economically sustainable cabin in the Texan prairie. All three projects share the idea of minimal space and its relationship with the surrounding nature. In text, drawings, and photographs, this book analyses the three projects and shows parallels and similarities. Inspired by Tolstoy’s story How Much Land Does A Man Need?, the author asks: “How much house does a man need?”, thereby providing a pointed contribution to the current discussion on the requirement for housing. Preview


Tiny Houses

Richard Nelson, Tiny Houses, Createspace Independent Publishing Platform, 2016.


Guidebook. It is full of all the tips and tricks that you need to get started on the perfect design for your new tiny home. Plus, it has actual tiny house plans for those who are serious about such a project.Tiny Houses Built with Recycled Materials

Ryan Mitchell, Tiny Houses Built with Recycled Materials, Adams Media Corporation, 2016.


Tiny Houses Built with Recycled Materials is full of ideas for using reclaimed materials and upcycled goods to construct a tiny house that is good for the earth and truly unique. Ryan Mitchell, author of The Tiny Life blog, shows you how to repurpose everyday items to create your new home, including shipping containers, salvaged barn wood, and reclaimed shingles.Tiny Houses

John Campbell, Tiny Houses, Createspace Independent Publishing Platform, 2016.


Complete Guide to Tiny Houses.


Tiny Houses

Akys Taylor, Tiny Houses, Createspace Independent Publishing Platform, 2016.


Have You Always Wanted To Build Your Own Tiny House?
You will discover tiny house plans that give you an idea of what your options are for going tiny.

Klein wonen