Knelpunten en kansen van tijdelijk klein wonen

Door Ernest Kuiper (Finch Buildings) en Annelies van der Nagel (Platform31)

Kleine mobiele of demontabele woonmodules bieden kansen voor tijdelijke benutting van locaties. Op die manier kan op flexibele basis structureel extra woningaanbod gerealiseerd worden. Het tijdelijk benutten van locaties met ‘tiny houses’ is echter nog geen gemeengoed. Dat betekent dat beleid en regelgeving nog geen pasklare antwoorden geven. Niettemin worden de eerste oplossingsrichtingen verkend.

Een van de belangrijkste uitdagingen bij het tijdelijk benutten van locaties is het sluitend maken van de business case. Naast de ontwikkelkosten van de module zelf, zijn met elke verplaatsing aan- en afsluitkosten en transportkosten gemoeid. Deze zijn in slechts een paar jaar tijd moeilijk terug te verdienen. Daarnaast geldt in het geval van verhuur van de woning dat de huurder – afhankelijk van het huurcontract – recht heeft op een verhuiskostenvergoeding. Bij het nieuwe huurcontract voor bepaalde tijd tot twee jaar voor zelfstandige woningen hoeft de verhuurder geen verhuisvergoeding te betalen. Daarmee is dit contract, met bijbehorende aandachtspunten en randvoorwaarden, een interessant middel om tijdelijke bewoning te faciliteren.

Het grondabonnement kan een waardevol instrument zijn om te zorgen voor een langere exploitatieperiode van de ‘tijdelijke’ woning. Finch Buildings is een voorbeeld van een verplaatsbare en adaptieve woon-/werk-/zorg-/recreatiemodule die bovendien vanuit circulaire principes is ontwikkeld. In Leiden sloot woningcorporatie Ons Doel met de gemeente een grondabonnement af voor 16 Finch modules. Op basis van dit grondabonnement mogen de modules gegarandeerd 20 jaar lang binnen de gemeente geëxploiteerd worden, op drie verschillende locaties. De eerste locatie is voor drie jaar beschikbaar gesteld. De volgende locatie zal 10 jaar beschikbaar zijn. De derde locatie is nog niet bekend, maar zal minimaal zeven jaar beschikbaar zijn. Naast afspraken over de exploitatieperiode en het aantal verplaatsingen hebben de gemeente en de corporatie afspraken gemaakt over de randvoorwaarden waaraan de locaties moeten voldoen. De inhoud van een grondabonnement is echter niet vastomlijnd. Grondeigenaren en gebruikers van de grond kunnen voor elk grondabonnement zelf afspraken maken die passen bij de lokale context en maatschappelijke behoeften. Dat kunnen bijvoorbeeld ook financiële afspraken zijn voor het geval er toch geen locatie beschikbaar komt binnen de afgesproken exploitatieperiode.

Presentatie

Meer lezen

Klein wonen
bij de tiny houses 10