Innovatieve concepten voor micro-appartementen

Verslag van deelsessie door Josephine van Lohuizen (Synchroon) en Barbara Sluimers en Anneke Verhagen (Ymere) tijdens de bijeenkomst Klein wonen, de hype voorbij?

Huizenprijzen van binnenstedelijke woningen nemen exponentieel toe door een toenemende populariteit van het wonen in de binnenstad. Als deze ontwikkeling zich verder doorzet lijkt de binnenstad als woonmilieu enkel nog weggelegd voor de happy few, waardoor ze een groot deel van haar gevierde diversiteit dreigt te verliezen. De noodzaak voor betaalbare binnenstedelijke woonvormen die aansluiten op de levensstijl van de nieuwe stedeling vraagt om innovatieve concepten.

XS Deluxe

Josephine van Lohuizen van Synchroon trapt af met een toelichting op hun concept voor het micro appartement: ‘XS Deluxe’. Vanwege de trek naar de stad, de toename van het aantal één en tweepersoonshuishoudens en de noodzaak voor betaalbare, binnenstedelijke woningen ontwikkelde Synchroon dit concept. XS Deluxe is een innovatieve woonvorm die het compacte stadswonen combineert met gedeelde voorzieningen. Uit een analyse van Synchroon blijkt dat verschillende doelgroepen, variërend van student tot ‘empty nesters’, interesse hebben in een micro appartement. Deze doelgroepen hebben verschillende behoeften en budgetten.

De wens om een klein woonoppervlak zo efficiënt mogelijk te benutten heet geleid tot slimme ruimtelijke oplossingen qua interieur, variërend van schuifbare wanden, opklapbedden, hoogslapers en trapkasten. Hiermee zijn verschillende woningtypes ontwikkeld, zoals het Boxbed appartement waarbij het slapen is opgenomen in een multifunctioneel meubel dat de woning organiseert. De roterende wand die toegang biedt tot de eigentijdse bedstede kan gelijktijdig als inloopkast gebruikt worden. Een ander voorbeeld is het duplex appartement, waar door de split level indeling optimaal gebruik wordt gemaakt van de ruimte.

De interesse voor XS Deluxe komt met name vanuit de grote steden, maar ook daarbuiten. Synchroon heeft dit gemeten door middel van een online marketing campagne waarbij informatie werd verspreid en feedback is verzameld.

In de houthavens in Amsterdam wil Synchroon de eerste XS Deluxe appartementen gaan realiseren. Micro appartementen met diverse collectieve voorzieningen/ruimten zoals een wasserette, werkplekken, huiskamer en een sauna. Meer informatie over XS Deluxe vindt u hier.

Onderzoek woningcorporatie Ymere

Voor woningcorporatie Ymere zijn compacte woningen relevant omdat het een oplossing kan zijn voor betaalbaarheid op populaire plekken, verdringing kan voorkomen en doorstroom kan bevorderen. Omdat Ymere denkt dat micro wonen een aanvulling op de woningportefeuille kan zijn, deed ze onderzoek naar de gewenste doelgroep en product. Overigens heeft Ymere al veel kleine (<50m2) woningen in bezit. Klein wonen is dus voor Ymere (en voor Amsterdam) niet nieuw, van oudsher bestaan er bijvoorbeeld in de Jordaan en Amsterdam Zuid buurtjes met kleinere woningen die in loop der tijd behouden zijn gebleven.

Ymere onderzoekt nu de voorwaarden voor een compact en passend woonproduct voor haar huurders nu en in de toekomst. Misschien ontstaat er een nieuwe typologie zoals de HAT woning (HAT is de afkorting van Huisvesting Alleenstaanden en Tweepersoonshuishoudens) zoals de clusterwoningen in Zwitserland (5 woningen rondom gedeelde voorzieningen).

Om zo veel mogelijk ruimte te kunnen besparen moeten voorzieningen gedeeld worden. Ymere onderzocht de huurderswensen en bereidheid/motivatie om te delen. Het onderzoek richtte zich op 2 groepen: 55 t/m 70 jaar, zonder thuiswonende kinderen en 25 t/m 54 jaar, met daarbij de volgende insteek: door te delen, heb je meer. Iets wat jezelf niet had kunnen kopen, kun je nu wel gebruiken omdat het een gedeelde faciliteit is. Het concept is enthousiast ontvangen. Van de gemeenschappelijke faciliteiten spreekt de ‘multifunctionele ruimte’, waarvan de bestemming door de bewoners zelf bepaald wordt, het meest aan. Ook een gedeelde buitenruimte viel in de smaak, door delen, heb je meer. Grote buitenruimte is anders niet haalbaar in de stad. Een gezamenlijke wasruimte spreekt de oudere groep aan en de jongere groep met kinderen wat minder vanwege het frequente wassen en een mogelijke wachtrij. In de praktijk hoeft dit echter niet het geval te zijn.

Ymere leerde een aantal belangrijke lessen uit het onderzoek:

  • Huurders vinden het belangrijk om te wonen met gelijkgestemden: huurders die echt graag in het pand willen wonen.
  • De corporatie moet duidelijke regels stellen met betrekking tot gebruik, schoonmaak en beheer en dit niet aan bewoners overlaten. Dit moet professioneel geregeld worden.
  • De aanwezigheid van een persoonlijk aanspreekpunt (huismeester) die erop toe ziet dat de faciliteiten goed gebruikt worden, dat het netjes blijft en bewoners aanspreekt waar nodig.
  • Betrek bewoners zoveel mogelijk bij de inrichting van de gemeenschappelijke faciliteiten. Daardoor voelen zij zich mede-eigenaar van het idee en zullen zij er vaker gebruik van maken.

Meer lezen

Klein wonen
workshops 01