Bijzondere locaties en kansen voor verdichting

Door Paul Lageschaar (Kühne Architecten)

Bijzondere locaties. Hoe bruikbaar zijn op het eerste gezicht onbruikbare lege plekken in de stad om extra woningen te bouwen? En zijn die (kleine) woningen aantrekkelijk, is er vraag naar? Paul Lageschaar liet aan de hand van verschillende voorbeelden in Rotterdam zien dat er meer mogelijkheden zijn dan je in eerste instantie zou denken. Én dat mensen er voor in de rij staan. Niet alleen jongeren, maar ook ouderen. Ook voor hen zijn gedeelde voorzieningen interessant.

Verbinding

Paul presenteerde o.a. een woning die ‘in de lucht’ over een ingang van een ondergrondse parkeergarage werd gerealiseerd; een plek waarvan je in eerste instantie niet zou denken dat er ruimte voor een woning zou zijn. Feitelijk heeft de woning nauwelijks grond, maar is gebouwd op luchtrechten. Resultaat: een prettiger aanblik van de ingang van de parkeergarage (minder verlaten en kaal) en een blije particulier met bedrijf aan huis. Een ander voorbeeld is een nieuw smal pand aan een verloren uiteinde van een blok. De extra micro-woningen op de kop zorgen voor een betere verbinding met de omgeving en de straat doet nu vriendelijker aan. Op een andere plek werd een win-win-win gecreëerd door over een parkeerterrein van een bedrijf een smal breed blok met kantoren met daar bovenop een appartement te plaatsen: het parkeerterrein beschikt nu over een aantal overdekte VIP-parkeerplekken, het straatbeeld geeft meer verbinding en kwaliteit, en er zijn weer een X-aantal extra woningen in de binnenstad.

Maatwerk

In ontwikkeling is nog een project waarbij een groep senioren samen opdracht gaf om een kleinschalig blokje met kleine appartementen te ontwerpen die precies groot genoeg zijn voor de bewoners en daarbij een aantal gedeelde faciliteiten zoals logeerruimte voor gasten. Dit project wordt gerealiseerd over een afgesloten particulier parkeerterrein dat een prachtig mini-parkje van de omgeving afsloot maar met dit ontwerp weer deel uitmaakt van de leefomgeving. In een ander project dat commercieel wordt ontwikkeld blijkt de vraag naar de nieuwe kleine stadse appartementen dusdanig hoog dat er een wachtlijst is ontstaan: voor 21 appartementen schreven zich circa 120 mensen in. De appartementen zijn klein, maar krijgen veel lichtinval en worden voorzien van innovatieve handigheden zoals bijvoorbeeld een liftbed dat overdag tegen het plafond hangt en ’s nachts naar beneden kan worden gehaald. En op het dak komt een aangename gemeenschappelijke daktuin.

Gedeeld beeld

Met de deelnemers van de sessie discussieerden we door over het onderwerp. Gedeeld beeld was dat het benutten van bijzondere locaties zich niet zou hoeven beperken tot een specifieke doelgroep en dat multifunctioneel ruimtegebruik een belangrijke bijdrage kan leveren aan stedelijke verdichting én verbetering van de omgevingskwaliteit. Randvoorwaarde is dat er oog is voor de sociale context, de ‘menselijke maat’. Aan het eind van de sessie gaven meerdere deelnemers aan over het onderwerp door te willen spreken. Er wordt nu nagedacht over een vervolg. Er werd geopperd er ook bijzondere locaties zijn in krimpgebieden. Dat is wellicht nog een apart onderwerp om over door te denken en de wenselijkheid van het gebruik ervan zal afhangen van het beleid van de betreffende gemeenten.

Presentatie

Meer lezen

Klein wonen
workshops 04