Autarkisch wonen en water

Door Jurgen van der Ploeg (Tiny T.I.M.) en Rob Ververs (Waternet)

Woonunits die zelfvoorzienend zijn in energie en water zijn niet alleen duurzaam, maar ook extra mobiel en flexibel. Dat biedt kansen voor de tijdelijke benutting van locaties. Immers, er hoeven geen aan- en afsluitkosten betaald te worden en de afhankelijkheid van nuts-bedrijven verdwijnt. In de praktijk blijkt de ontwikkeling van een autarkische woonunit echter nog niet zo simpel. Tiny T.I.M. is een van de koplopers onder de tiny houses. Al doende ontdekt het team van Faro Architecten, de ontwikkelaar van het huisje, nieuwe manieren om technische uitdagingen en allerlei belemmeringen op het gebied van regelgeving te overwinnen. En waar zelfvoorzienend zijn in energie al een uitdaging is, blijkt zelfvoorzienend zijn op het gebied van water dat nog meer. Dankzij Green Art Soltions/Our Green Spine heeft Tiny TIM de eerste waterzuiverende groene wand ter wereld. Keukenwater, douchewater en toiletwater (urine) sijpelen door de speciale samenstelling van plantjes en zijn onderaan de wand weer “drinkbaar water”.

Bij de transitie naar een circulaire economie behoeft de watercyclus eveneens aandacht. Op dit moment is de watercyclus in ons land niet heel erg duurzaam. Maar liefst 40% van het schone drinkwater spoelt door het toilet. Het zuiveren van dit afvalwater kost mede hierdoor veel energie. Oplossingen als helofytenfilters of de waterzuiverende wand van Tiny T.I.M. dragen bij aan de verschuiving naar een duurzaam watersysteem. Tegelijkertijd is het van belang dat alle inwoners van Nederland gegarandeerd over schoon drinkwater blijven beschikken. De behoefte om autarkisch te wonen zal (voorlopig) bij een selecte groep mensen bestaan. Hoe zorg je er als watercyclusbedrijf voor dat je in deze situaties ook aan je verantwoordelijkheid kunt blijven voldoen, bijvoorbeeld dat individuele systemen niet het oppervlaktewater vervuilen? In die context ziet Waternet haar rol naar de toekomst voor een deel verschuiven: van “pijpenboer” naar adviseur voor een duurzame en gezonde watercyclus.

Presentaties

Meer lezen

Klein wonen
bij de tiny houses 01