Klein wonen, de hype voorbij?

Klein wonen staat steeds meer in de belangstelling. De stad neemt toe in populariteit, waardoor de prijs stijgt en mensen de keuze maken om kleiner te gaan wonen. Locatie is belangrijker dan oppervlakte. Micro-appartementen nemen daardoor toe in populariteit. De locatie of een woning moet steeds meer uitdrukken wie je bent. Dat geldt ook voor tiny houses, waarbij de nadruk ligt op duurzaamheid en flexibiliteit. Voldoende aanleiding dus om een diversiteit aan onderwerpen voorbij te laten komen tijdens het evenement dat Platform31 in samenwerking met de gemeente Almere, RVO en het Woningbouwatelier organiseerde.

Een verslag van het plenaire deel van de bijeenkomst vindt u hier. Een overzicht van de deelsessies vindt u hieronder.

Parkeernormen, lust of last?

Danny van Beusekom (Goudappel Coffeng)

In de afgelopen jaren is er steeds meer kennis opgedaan over het bepalen van de parkeerbehoefte van nieuwbouwontwikkelingen. Er ontstond een steeds grotere diversificatie in parkeernormen bij gemeenten, maar de kennis is nog steeds in ontwikkeling. Niet alle gemeenten stellen hun parkeernormen bij als er nieuwe inzichten zijn. Maar ook nog niet alles is bekend. Bijzondere woonvormen vragen om maatwerk bij parkeernormen. Van Beusekom deelde zijn kennis tijdens deze deelsessie.

Knelpunten en kansen van tijdelijk klein wonen

Ernest Kuiper (Finch Buildings) en Annelies van der Nagel (Platform31)

Kleine mobiele of demontabele woonmodules bieden ook kansen voor tijdelijke benutting van locaties. Op die manier kan op flexibele basis structureel extra woningaanbod worden gerealiseerd. Het tijdelijk benutten van locaties met ‘tiny houses’ is echter nog geen gemeengoed. Dat betekent dat beleid en regelgeving nog geen pasklare antwoorden geven. Niettemin worden de eerste oplossingsrichtingen verkend.

Innovatieve concepten voor micro-appartementen

Josephine van Lohuizen (Synchroon) en Barbara Sluimers en Anneke Verhagen (Ymere)

Huizenprijzen van binnenstedelijke woningen nemen exponentieel toe door een toenemende populariteit van het wonen in de binnenstad. Als deze ontwikkeling zich verder doorzet lijkt de binnenstad als woonmilieu enkel nog weggelegd voor de happy few, waardoor ze een groot deel van haar gevierde diversiteit dreigt te verliezen. De noodzaak voor betaalbare binnenstedelijke woonvormen die aansluiten op de levensstijl van de nieuwe stedeling vraagt om innovatieve concepten.

Klein Wonen en het Bouwbesluit

Joost Pothuis (Arcadis)

Rondom tiny houses en de bouwregelgeving bestaan nog een hoop vragen en onduidelijkheden. Op basis van het Bouwbesluit 2012 is al veel mogelijk. Joost Pothuis, adviseur bouwregelgeving bij Arcadis geeft aan de hand van drie praktijkvoorbeelden een toelichting op de mogelijkheden die het nu geldende Bouwbesluit biedt, met het gelijkwaardigheidsbeginsel in het bijzonder.

Autarkisch wonen en water

Jurgen van der Ploeg (Tiny T.I.M.) en Rob Ververs (Waternet)

Woonunits die zelfvoorzienend zijn in energie en water zijn niet alleen duurzaam, maar ook extra mobiel en flexibel. Dat biedt kansen voor het tijdelijk benutten van locaties. Immers, er hoeven geen aan- en afsluitkosten betaald te worden en de afhankelijkheid van nuts-bedrijven verdwijnt. In de praktijk blijkt de ontwikkeling van een autarkische woonunit echter nog niet zo simpel.

Bijzondere locaties en kansen voor verdichting

Paul Lageschaar (Kühne Architecten)

Hoe bruikbaar zijn op het eerste gezicht onbruikbare lege plekken in de stad om extra woningen te bouwen? En zijn die (kleine) woningen aantrekkelijk, is er vraag naar? Paul Lageschaar liet aan de hand van verschillende voorbeelden in Rotterdam zien dat er meer mogelijkheden zijn dan je in eerste instantie zou denken.

Micro metropolitaan wonen

Joop de Boer (Pop-Up City) en Yvonne Franquinet (ARCAM)

Welke internationale voorbeelden van micro wonen in de stad zijn ook toepasbaar in Nederland? En onder welke voorwaarden kun je micro woningen in Nederlandse steden toelaten? De sessie over micro metropolitaan wonen ging hier op in.

Klein wonen
bij de tiny houses 18