Tijdelijke verhuur woning

Tijdelijke verhuur van de woning hoeft geen risico of belemmering te vormen bij woonprojecten op tijdelijke locaties. Tegelijkertijd is het wel zo dat de huidige wet- en regelgeving rondom tijdelijke woningverhuur niet is ingericht op het relatief nieuwe fenomeen van tiny housing en tiny housing op tijdelijke locaties. Dat betekent dat het per situatie een zoektocht is naar de beste aanpak.

In principe zijn er de volgende mogelijkheden voor tijdelijke verhuur, elk met specifieke aandachtspunten:

 • Verhuren op basis van een standaard huurcontract; huurcontract t.z.t. ontbinden met als reden ‘sloop’ van de woning (opzeggingsgrond ‘dringend eigen gebruik’).
  Aandachtspunten:
  • Valt het verplaatsen van een woning aan te merken als sloop? Hier bestaat nog geen jurisprudentie over.
  • De huurder heeft recht op een verhuisvergoeding.
 • Tijdelijk verhuren op basis van de Leegstandswet.
  Aandachtspunten:
  • Vergunning nodig van de gemeente.
  • En eveneens: valt het verplaatsen van een woning aan te merken als sloop (geen jurisprudentie)?
  • De huurder heeft recht op een verhuisvergoeding.
 • Verhuren op basis van een huurcontract ‘naar zijn aard van korte duur’.
  Aandachtspunt:
  • Deze overeenkomst is nadrukkelijk bedoeld voor hoge uitzonderingen, bijvoorbeeld de verhuur van een vakantiewoning. Wat precies onder ‘naar zijn aard van korte duur’ wordt verstaan, is grotendeels bepaald door jurisprudentie. Het risico bij een overeenkomst die naar zijn aard van korte duur is, is dat de overeenkomst door de rechter achteraf anders wordt gekwalificeerd.
 • Verhuren op basis van een standaard huurcontract; huurcontract t.z.t. ontbinden met als reden de wijziging van het bestemmingsplan (mits aan de orde).
  Aandachtspunt:
  • De huurder heeft recht op een verhuisvergoeding.
 • Verhuur voor korte duur tot maximaal twee jaar. Dit huurcontract is sinds 1 juli 2016 mogelijk gemaakt met de Wet Doorstroming Huurmarkt 2015 en is een interessante optie voor woningverhuur op tijdelijke locaties.
  Aandachtspunten:
  • Korte verhuurtermijn: elke twee jaar of nog vaker moet een nieuw huurcontract afgesloten worden (een verlenging van het huurcontract maakt het contract automatisch een huurcontract voor onbepaalde tijd).
  • Voor corporaties geldt een doelgroepenbeperking; zij mogen dit contract niet voor iedereen gebruiken.

Voor meer informatie over tijdelijke huurcontracten en het huurcontract voor korte duur, bekijk het rapport Werken met tijdelijke huurcontracten.

Klein wonen