Voordelen en risico’s woningdelen

Woningdelen kan de lokale woningmarkt en de huurder verschillende voordelen bieden:

  • de bestaande woningvoorraad kan effectiever en flexibeler benut worden;
  • moeilijk te huisvesten doelgroepen kunnen sneller gehuisvest worden;
  • alleenstaande huurders kunnen makkelijker een betaalbare (onzelfstandige) woning vinden;
  • een hogere bewonersdichtheid per woning kan bijdragen aan de levendigheid van een stad;
  • hulpbehoevenden kunnen samenwonen om elkaar te ondersteunen (bijvoorbeeld ouderen of gehandicapten). Professionele zorgbehoefte en eenzaamheid bij bewoners kan hierdoor afnemen;
  • bewoners kunnen blijvend met gelijkgezinden (bijvoorbeeld met dezelfde geloofsovertuiging, etniciteit of duurzaamheidsidealen) samenwonen, ook als huurders vertrekken;

Er zijn natuurlijk ook risico’s verbonden aan (het toestaan van) woningdelen, zoals:

  • overbewoning
  • slechte of onveilige woonomstandigheden
  • overlast