Marktconcepten woningdelen

Woonmaatjes

Er wonen steeds meer alleenstaande ouderen in eengezinswoningen in Nederland. Het is voor studenten en starters lastig een betaalbare huurwoning te vinden. Woonmaatjes verbindt en bemiddelt tussen studenten/starters en ouderen (vooralsnog alleen in de provincie Gelderland). Woonmaatjes bemiddelt tussen woonruimte en woondiensten. In ruil voor woonruimte kunnen studenten/starters diensten aanbieden. Woondiensten die worden aangeboden zijn onder andere hulp in en rondom huis, administratieve ondersteuning, computergebruik of vergezellen naar bijvoorbeeld de huis- of tandarts. Deze diensten zijn deels of een complete vervanging van de huurprijs. Dit doet de student als freelancer. Woonmaatjes helpt bij het regelwerk. – zie woonmaatjes.nl

Medici Living

Platform Medici Living is een commerciële verhuurder die gemeubileerde woningen in de G4 verhuurt. De woningen worden door de verhuurder onderverdeelt voor vier individuen. Elke bewoner huurt een eigen kamer. Er is altijd een gezamenlijke ruimte, zoals de keuken. De huurprijs is inclusief alle bijkomende kosten, zoals gas, licht, water, tv en internet maar ook bijvoorbeeld gemeentebelastingen. Afhankelijk van de stad liggen de huren tussen 400 – 800 euro per kamer per maand. Huurders tekenen een huurcontract voor minimaal 3 maanden, daarna hebben ze een opzegtermijn van een maand. Vanuit eerdere ervaring in Duitsland blijven de huurders gemiddeld 12-14 maanden. ‘Medici Living’-woningen zijn geschikt voor mensen in een bepaalde levensfase en fungeren vaak als springplank naar een andere woning, bijvoorbeeld na een studie. Via het Medici Living-platform is het mogelijk door schaalvoordeel de kosten laag te houden en zo hogere rendementen door te geven aan de eigenaar. Het concept kent twee mogelijkheden: of de hele woning wordt voor minimaal 3 jaar gehuurd door het platform of zij neemt alleen de rol van beheerder. De eigenaar krijgt huurgarantie voor een overeengekomen periode tussen de 1 en 10 jaar. Er zijn strenge eisen voor de huurders. Zo moet de huurder een arbeidscontract hebben en wordt er een inkomens- en identiteitstoets gedaan. Daarnaast voert de het platform maandelijks een controle uit in de woningen. – zie www.medici-living.com