Realisatie woningen

De woningnood is hoog en de vraag naar betaalbare woningen stijgt. De gemiddelde huurprijs in de sociale sector steeg de afgelopen jaren onder andere door de verhuurderheffing. Met de passendheidsnorm stuurt de overheid op huurprijzen onder de aftoppingsgrens van wordt 619,01 euro of 663,40 euro (prijspeil 2020, afhankelijk van het type huishouden. Dit betekent dat 95 procent van de sociale woningvoorraad van woningcorporaties tegen een huurprijs op of onder de aftoppingsgrens moet worden verhuurd. Enerzijds is de lijn ingezet om weer kleiner en goedkoper te gaan bouwen. Corporaties willen nieuwbouwwoningen goedkoper realiseren, om kostprijs dekkend te blijven én aan de maatschappelijke doelstelling te blijven voldoen. Namelijk: kwalitatief goede en betaalbare woningen realiseren voor huishoudens met een bescheiden beurs. Anderzijds worden alternatieven gezocht om betaalbare woningen te delen zoals het delen van woningen en het mogelijk maken van klushuur.

Lees de gerelateerde onderzoeken, projecten en resultaten van Platform31:

af(TOP)woningen Boekel 1