Projecten Platform31

Het souterrain - de onderkant van het wonen

Aanpak vakantieparken

Platform31 houdt zich in 2019-2020 bezig met de aanpak van vakantieparken in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Lees meer

Flexibel wonen

Platform31 onderzoekt de flexibele woonbehoefte in Nederland, de voorwaarden voor een flexibele woonschil en de verhouding daarvan tot het souterrain van de woningmarkt.

Lees meer

Online magazine