Coalitie Laak – nieuwe partners in leefbaarheid

Good Practice thema Investeren in leefbaarheid


Gemeente Den Haag merkte een afname in leefbaarheidsinvesteringen door de corporaties. Daardoor besloot ze samen te werken met meer partijen dan corporaties. Samen met woningcorporatie Staedion, de Haagse Hogeschool, ROC Mondriaan, Stichting Mooi, Coöperatief Eigenwijzer er het Esloo College startten zij in juli 2015 Coalitie Laak. Samen verbeteren ze stadsdeel Laak. Inmiddels doen meerdere partijen mee met de coalitie.

De partners hebben een gezamenlijke doelstelling. Ze willen structureel en duurzaam bijdragen aan een sterke, aantrekkelijke en veilige wijk. Daarvoor zetten ze in op versterking van de sociale en economische positie van bewoners in de wijk. Thema’s waarop de coalitie zich richt:

  • Leefbaarheid en wonen;
  • Onderwijs en werk;
  • Samenleven.

De coalitie inventariseerde na de start eerst de vraagstukken van de wijk. Ze staken als partners de koppen bij elkaar, maar organiseerden ook een wijkconsultatie op een bewonersavond. De coalitie heeft per thema inmiddels vele projecten opgestart. Ook wil de coalitie aanhaken bij bestaande initiatieven en deze versterken.

Een wijkmakelaar is de drijvende kracht van de coalitie. Deze wijkmakelaar is aangesteld door de gemeente. Coalitiepartners zien elkaar regelmatig en weten elkaar te vinden als dit nodig is. Tijdens de 3-wekelijkse vergaderingen delen ze kennis en worden nieuwe coalities gevormd. Netwerken en elkaars activiteiten en uitdagingen kennen, staan aan de basis van de coalitie. De coalitie organiseert regelmatig ateliers over de verschillende thema’s. Bewoners en andere stakeholders uit het Laak Kwartier gaan daar in gesprek over de uitdagingen en mogelijkheden.

Kennisdeling en vraagstukken gezamenlijk oppakken is een belangrijk onderdeel van de coalitie. Studenten en leerlingen van de deelnemende onderwijsinstellingen kunnen via de coalitie werkervaring opdoen in de wijk. Andersom profiteren de wijk en de coalitie van de kennis, inventiviteit en menskracht van de onderwijsinstellingen. Studenten organiseren bijvoorbeeld activiteiten voor ouderen of ze helpen huismeester van de woningcorporatie bij het schoon en heel houden van portieken. Ook ondersteunen studenten ondernemers bij het opstellen van een bedrijfsplan. De studenten helpen ook bij het opzetten van meer leerplekken en stageplekken in de wijk.

Door Coalitie Laak is de gemeente minder afhankelijk van de corporaties. Daarnaast worden de ambities breder gedeeld en gedragen, ook door partijen en individuen in de wijk. Het is een duurzame samenwerking tussen bewoners, ondernemers en partners in de wijk.

Meer informatie over Coalitie Laak:

Of u kunt contact opnemen met Jurienne Hollaar, jurienne@coalitielaak.nl