Projecten

Leerkring Werken met Tijdelijke Huurcontracten

Sinds 1 juli 2016 zijn nieuwe vormen van tijdelijke woningverhuur mogelijk, bovenop de al bestaande zoals het bekende campuscontract. Nieuw zijn onder meer het jongerencontract, het contract voor grote gezinnen, of het contract voor bepaalde tijd van maximaal 2 jaar bij zelfstandige woningen en 5 jaar bij onzelfstandige woningen. Om corporaties die met de nieuwe maatregelen aan de slag willen op weg te helpen, zette Platform31 een leerkring op. Tijdens de leerkring verkenden corporaties gezamenlijk of en hoe tijdelijke contracten antwoorden geven op de (urgente) woonbehoeften van verschillende doelgroepen.

De Magic Mix

Het huisvesten van vergunninghouders, arbeidsmigranten en andere nieuwkomers op de woningmarkt botst steeds vaker met de huisvesting van ‘gewone’ woningzoekenden. Diverse gemeenten experimenteren daarom met een nieuwe manier van samenleven: de Magic Mix. Dit houdt in dat uiteenlopende doelgroepen met een urgente huisvestingsvraag gemengd wonen.


Bron foto: Alex Schroder
Bron foto: Alex Schroder