Opinie

Cowboys of Samaritanen? Nieuwe woonondernemers in de wijk

Door veranderende (lees: terugtredende) rollen van corporaties en gemeenten lijkt een gat te vallen in de huisvesting van bepaalde doelgroepen en het leefbaar houden van wijken. De kloof die is ontstaan lijkt langzaam te worden opgevuld door bewonersinitiatieven, maar ook door commerciële maar dikwijls maatschappelijke georiënteerde woonondernemers. Deze diverse groep marktpartijen ziet lucratieve kansen in de maatschappelijke markt of zien zich gedwongen zelf woningen te ontwikkelen voor ‘hun doelgroepen’.

Voorwaardelijk verhuren: is dat eng?

Voorwaardelijk verhuren was een eeuw geleden gebruikelijk. Door allerlei wetten en sancties is het huren onder voorwaarden zo goed als uitgebannen. Huurcontracten gelden voor onbepaalde tijd en kennen een hoge mate van huurbescherming voor de zittende huurder. Zo hoort het toch? Voor veel spoedzoekers is dit systeem echter een vloek.

AfrikaanderwijkMarkt