Flexibel wonen

Flexibele woonvormen

De maatschappij wordt steeds dynamischer qua arbeids-, relatie-, consument- en vervoerspatronen. De woningmarkt komt daar nauwelijks aan tegemoet, terwijl veel huurders flexibel willen wonen, passend bij hun persoonlijke levensfase. Meer dan tien procent van de huishoudens in Nederland zoekt snel een woonruimte. Denk aan studenten, werkende jongeren, arbeidsmigranten, vergunninghouders, uitstromers uit instellingen, expats, mantelzorgers en gescheiden mensen. Al of niet kortdurend, in gebouwen met een tijdelijke woonbestemming of tijdelijke contracten.

Voor- en nadelen

De Nederlandse huurmarkt verandert langzaam mee met deze veranderende woonbehoeften. Enkele gemeenten experimenteren succesvol met nieuwe flexibele woonvormen, huurcontracten en huurprijzen, omdat ze voordelen hebben die permanente huurwoningen niet bieden. Zo worden nieuwe tijdelijke huurcontracten, de Magic Mix of tijdelijke woonunits ingezet om lokale huisvestelijke knelpunten op te lossen. Bovendien krijgen steeds meer nieuwe woonondernemers ruimte om tijdelijke woonruimte aan te bieden aan uiteenlopende doelgroepen. Daar tegenover staan andere stedelijke partijen die vooral een afwachtende houding aannemen. Er is weerstand tegen meer flexibilisering van de woningmarkt, omdat bestaande woonrechten worden aangetast. Flexibel wonen is slechts voor een deel van de huurders een geschikte oplossing. Veel spoedzoekers zijn gebaat bij tussenoplossingen. Wonen terwijl u wacht!

Meer informatie