Huurachterstanden voorkomen

In Nederland zijn veel mensen die moeilijk kunnen voldoen aan de betaling van hun maandelijkse rekeningen. Het jaarverslag van de NVVK, vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren), laat zien dat er in 2017 92.400 personen zijn aangemeld voor schuldhulpverlening. Dat is een stijging van ongeveer 5.000 personen ten opzichte van 2016. De voornaamste schuldeisers zijn: de Belastingdienst, zorgverzekeraars, regionale belastingen, Centraal Justitieel Incassobureau en woningcorporaties. Incasso-ondernemingen functioneren in een groot deel van de gevallen als uitvoerende partij in opdracht van de schuldeisers.

Daling huurachterstanden

De landelijke stijging van het aantal huishoudens dat schuldhulpverlening aanvroeg, is niet terug te zien in de huurachterstanden bij woningcorporaties. De cijfers in vergelijking met de jaren daarvoor laten juist een dalende lijn zien. Dat is positief voor woningcorporaties en betekent dat, in 2017 ten opzicht van 2016, het totale bedrag aan huurachterstanden met ongeveer tien procent daalde en het aantal huisuitzettingen met 23 procent daalde (Aedes, 2018). Woningcorporaties zijn de afgelopen jaren een actiever incassobeleid gaan voeren. Steeds vaker werken zij daarvoor samen met lokale overheden en andere potentiele schuldeisers, zoals nutsbedrijven Desalniettemin kampen woningcorporaties met hoge huurachterstanden. In 2017 hadden ze in totaal 270 miljoen euro aan niet-ontvangen huurinkomsten.

Maatregelen tegen huurachterstanden

Platform31 onderzocht in 2018 welke maatregelen woningcorporaties nemen om de huurachterstanden te voorkomen, signaleren en/of op te lossen.. Dit resulteerde in een overzicht aan maatregelen, waarmee corporaties elkaar kunnen inspireren. Hieronder een opsomming van de maatregelen.

Huurachterstanden voorkomen

 • Advies over betaalbare huurprijs
 • Uitleg over omgang met geld
 • Herinnering
 • Datum voor automatische incasso afstemmen op huurder
 • Kwijtschelding huurverhoging
 • Tijdelijke) huurkorting
 • Verhuisoptie

Huurachterstanden signaleren

 • Alert zijn op specifieke huurders
 • Verantwoordelijkheid in buurtteams
 • Samenwerking corporaties en gemeente
 • Samenwerking meerdere mogelijke schuldeisers

Huurachterstanden oplossen

 • Huur inhouden op uitkering
 • Maatwerk betalingsregelingen
 • Hulp bij thuisadministratie
 • Stres-sensitieve aanpak

Lees meer over de inhoud van de maatregelen in het rapport Huurachterstanden: voorkomen is beter dan genezen.

DSC 0765