header onderbalk 1200

Zie ook

Kennisdossier Armoede en Schulden

Het kennisdossier Armoede en Schulden is opgezet om bestuurders en beleidsmedewerkers te informeren over de actuele en meest relevante inhoudelijke kennis rondom het thema armoede en schulden.

Lees verder

Wijkteams & Werk en inkomen

Eén op de vijf huishoudens in Nederland heeft forse financiële problemen. Gemeenten, (wijkteam)professionals en vrijwilligers krijgen van deze gezinnen diverse vragen.

Leven met schulden beperkt het denkvermogen van mensen. Mensen gaan bij de dag leven en zijn niet meer bezig met het oplossen van hun problemen. Met het oplossen van de schuldenproblematiek neemt de effectiviteit van de hulpverlening op het gebied van werk en gezondheid enorm toe. Wijkteamprofessionals hoeven geen schuldhulpverlenerspecialist te worden, maar het is wel handig om het en en ander te weten. En te weten waar op te letten en of wanneer door te verwijzen.